Leidingen van hoogspanningsmasten in Helmondse wijk Brandevoort mogen blijven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Leidingen van hoogspanningsmasten in Helmondse wijk Brandevoort mogen blijven
's-Hertogenbosch, 17 augustus 2015

De gemeente Helmond hoeft niet handhavend op te treden tegen TenneT voor het plaatsen van leidingen tussen hoogspanningsmasten in de wijk Brandevoort. Ondanks dat de vergunning voor de leidingen ontbreekt, wijst de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant het verzoek van twee bewoners daartoe af.

De gemeente Helmond verleende eind 2011 aan netbeheerder TenneT een omgevingsvergunning voor het verplaatsen/vervangen van (bestaande) hoogspanningsmasten in de wijk Brandevoort. De appartementen van twee bewoners liggen in de directe omgeving van een hoogspanningsleiding. Zij voerden onder meer dat ze bang zijn voor elektromagnetische velden en dat de leidingen niet op de juiste manier aan de masten zijn bevestigd. Daarom vroegen ze gemeente handhavend op te treden. De gemeente heeft dat geweigerd. Volgens de gemeente was er voor de leidingen kort gezegd geen vergunning nodig.

Wel vergunning nodig

De rechtbank is van oordeel dat de leidingen samen met de masten moeten worden gezien als één bouwwerk. Voor de hele hoogspanningslijn - de masten én de leidingen - is daarom wel een omgevingsvergunning vereist. De rechtbank concludeert dat de leidingen zijn aangebracht in afwijking van de afgegeven vergunning voor het bouwen van de hoogspanningsmasten. Dat TenneT sinds jaar en dag geen vergunning aanvraagt voor de leidingen, maakt dit niet anders.

Zicht op legalisatie

Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift zal een bestuursorgaan zoals de gemeente in de regel handhavend moeten optreden. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgezien, bijvoorbeeld als er sprake is van concreet zicht op legalisatie. Volgens de rechtbank is aannemelijk dat, als een aanvullende omgevingsvergunning voor het aanbrengen van de leidingen wordt aangevraagd, deze niet zal worden geweigerd. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de vergunning voor het bouwen van de masten na uitspraken in hoger beroep definitief is geworden. Dat betekent dat er in deze situatie concreet zicht is op legalisatie van de hoogspanningsleidingen. De rechtbank mag het argument van de elektromagnetische velden niet meenemen in de beoordeling, omdat dit geen deel uitmaakt van de vergunning. Er kan alleen handhavend worden opgetreden tegen concrete normen uit wet- en regelgeving of een vergunning.

De rechtbank wijst het verzoek van de bewoners af en dat betekent dat de gemeente niet handhavend hoeft op te treden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten