Man veroordeeld voor illegaal invoeren 200 kilo ketamine

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Man veroordeeld voor illegaal invoeren 200 kilo ketamine
's-Hertogenbosch, 24 augustus 2016

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 55-jarige man uit Someren veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De man voerde illegaal ketamine in.

De man liet in december vorig jaar een partij goederen uit Pakistan op zijn woon- en bedrijfsadres afleveren. Volgens de transportdocumenten en opschriften op de verpakkingen zou het gaan om 720 zakken calciumcarbonaat van 25 kilo per zak. In 8 van die zakken zat echter ketamine.

De officier van justitie eiste 24 maanden gevangenisstraf. Bij die eis hield zij er rekening mee dat ketamine gebruikt kan worden als partydrug en de straatwaarde in dat geval tussen de 6 en 8 miljoen euro ligt. Bij de strafeis lijkt de officier van justitie aansluiting te hebben gezocht bij de straffen die doorgaans voor Opiumwetdelicten worden opgelegd. Zij noemt hierbij in het bijzonder de bescherming van de volksgezondheid.

De rechtbank stelt vast dat de man een aanzienlijke hoeveelheid ketamine invoerde en bij hem liet afleveren. Ketamine is een ‘werkzame stof’ als bedoeld in de Geneesmiddelenwet. De man beschikte niet over de vereiste registratie om een dergelijke werkzame stof te mogen invoeren. Door desondanks de ketamine in te voeren overtrad hij de Geneesmiddelenwet, die beoogt de volksgezondheid te beschermen. De rechtbank moet dan ook tegen die achtergrond de strafwaardigheid van de verdachte beoordelen. Dat ketamine kennelijk ook als partydrug kan worden gebruikt, neemt de rechtbank bij het bepalen van de straf niet in aanmerking, omdat er geen sprake is van strafbaarstelling van dit middel onder de Opiumwet. Verder is niet gebleken dat ketamine mogelijk schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Dit betekent dat de rechtbank een lagere straf oplegt dan de officier van justitie eiste.

Uitspraken

Meest gelezen berichten