Man vrijgesproken van verkrachting

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Man vrijgesproken van verkrachting
's-Hertogenbosch, 28 november 2017

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 36-jarige man uit Duizel vrijgesproken van verkrachting. De officier van justitie verweet de man dat hij een vrouw had gedrogeerd met GHB en haar dwong tot seks. Volgens de rechtbank is daarvoor echter onvoldoende bewijs. Ook was het verwijt dat hij seks met haar had gehad, terwijl hij wist dat ze haar wil niet kon bepalen omdat ze onder invloed van GHB was. Ook daarvan spreekt de rechtbank de man vrij.

Volgens de officier van justitie zou de man in augustus 2016 in Geldrop een vrouw hebben gedwongen tot seks. Hij zou GHB hebben aangeboden en in haar drankje hebben gedaan. Zij raakte hierdoor bewusteloos of in verminderd bewustzijn. De officier van justitie eiste 2 weken geleden 3 jaar celstraf.

De verdediging ontkent alle aantijgingen. De man zou haar niet hebben gedwongen tot seks en het innemen van GHB. Volgens de advocaat erkent de vrouw GHB en het geneesmiddel diazepam vrijwillig te hebben genomen. De verklaring van de man komt erop neer dat de vrouw onder invloed was van GHB, ze aan elkaar gefriemeld hebben en dat dit uitmondde in seks. Toen ‘de vrouw out ging’ is hij direct gestopt. Weliswaar bevat het dossier naast de verklaring van de vrouw belastende getuigenverklaringen over de gebeurtenissen die nacht, maar deze zijn allen volledig terug te voeren tot een bron: de aangeefster. Volgens de advocaat is de verklaring van de vrouw het enige directe bewijs en is dat onvoldoende om tot een bewezenverklaring te komen.

Oordeel rechtbank

Uit de verklaringen van zowel de vrouw als de man is vast komen te staan dat de vrouw vrijwillig GHB (in combinatie met een halve pil diazepam) heeft gebruikt. Weliswaar deed de man nog een keer extra GHB in haar glas, maar de vrouw zei dit te hebben gezien. Toch nam zij daarna ook weer deze GHB nagenoeg in het geheel tot haar. Voor de rechtbank is niet komen vast te staan dat hij haar de GHB heeft opgedrongen en het vooropgezette plan had haar te drogeren en dan tot seks te dwingen. Daarom kan niet worden gezegd dat het aan de man te wijten is dat de vrouw uiteindelijk in een fysieke weerloosheid is gebracht. Dat zij beiden onder invloed van GHB seks hadden, betekent ook nog niet dat de vrouw niet langer haar wil kon bepalen.   
Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de man met de vrouw gemeenschap had. De vrouw verklaarde zich niet te kunnen herinneren dat zij seks hadden, zij vernam dat later van de man.  Volgens de vrouw was dit niet met haar instemming. Daar staat tegenover dat de man consequent heeft verklaard dat dit wel met beider instemming was. De man verklaarde dat hij is gestopt zodra hem duidelijk was geworden dat de vrouw ‘out’ was gegaan. Volgens hem is hij niet klaargekomen. Dat laatste is ook niet gebleken uit lichamelijk onderzoek van de vrouw.  Dat geeft volgens de rechtbank steun aan de verklaring van de man.  Al met al concludeert de rechtbank dat er onvoldoende steunbewijs is voor de verklaring van de vrouw.

Uitspraak

Meest gelezen berichten