Laden...

Nieuwe eigenaar Biospares behoudt vooralsnog vergunning

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Nieuwe eigenaar Biospares behoudt vooralsnog vergunning
's-Hertogenbosch, 16 maart 2016

De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft de intrekking van de vergunning van Biospares door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (GS) verder opgeschort. De rechter stelde - na een bezoek aan het bedrijf - wel enkele voorwaarden.

GS trokken in november vorig jaar de vergunning van Biospares in, omdat het bedrijf regels overtrad. De toenmalige eigenaar stapte daarop naar de rechter. De voorzieningenrechter bepaalde dat het bedrijf de vergunning kon behouden tot GS het bezwaar van Biospares tegen het intrekkingsbesluit hadden behandeld. Daarnaast bepaalde de rechter dat er enkele maatregelen moesten worden getroffen. Zo moest de eigenaar binnen een week zijn naburige percelen opruimen na een overstroming van zijn mestvergister. In januari verzocht GS de rechter deze voorlopige voorziening op te heffen, omdat niet alle maatregelen zouden zijn getroffen door Biospares. De rechter legde vervolgens aanvullende voorwaarden op. Zo mochten er geen nieuwe stoffen voor gebruik in de mestvergister worden aangeleverd en geen stoffen in die mestvergister worden gebracht. Ook moest het perceel van Staatsbosbeheer vóór 16 maart jl. zijn opgeruimd.

Descente

De voorzieningenrechter ging 16 maart tijdens een descente zelf kijken of Biospares zich aan de opgelegde maatregelen had gehouden. De rechter constateerde dat er geen nieuwe stoffen voor het gebruik in de mestvergisters zijn aangeleverd, maar dat het terrein van Staatsbosbeheer nog niet is opgeruimd. De weggestroomde mest ligt er nog steeds en is deels ingeklonken in de grond van het naburige perceel. Deze nalatigheid valt het bedrijf te verwijten. De eigenaar van Biospares zocht weliswaar via e-mail contact met Staatsbosbeheer om te overleggen over een oplossing, maar tot een overleg is het nooit gekomen.

Inmiddels is het bedrijf overgegaan naar BIQ Group N.V. uit Den Haag. De inrichting kan volgens GS met enkele technische aanpassingen zonder risico’s voor de omgeving in werking worden gebracht. Daarnaast wil GS onderzoeken of de nieuwe eigenaar voldoende capabel is om de inrichting te beheren. De uitkomst van dit onderzoek zal GS betrekken bij hun beslissing op het bezwaar tegen de intrekking van de vergunning. Deze beslissing wordt op korte termijn genomen. De nieuwe eigenaar wil bovendien graag in overleg met Staatsbosbeheer over het opruimen van het perceel.

Intrekking vergunning blijft geschorst

Gelet op de overdracht van het bedrijf, handhaaft de rechter de schorsing van het intrekkingsbesluit van GS. De rechter bepaalt dat Biospares tot die tijd nog altijd geen nieuwe stoffen van buiten het terrein in de mestvergister mag brengen. Wel mogen 4 mestzakken die nu op het terrein staan worden verwerkt. Ook zal de inrichting 24 uur per dag worden gemonitord en moet de nieuwe eigenaar het perceel van Staatsbosbeheer opruimen conform de aanwijzingen van Staatsbosbeheer. Dit geeft alle partijen de gelegenheid om zonder al te veel tijdsdruk met elkaar in overleg te gaan.

Uitspraken