Laden...

Nuenense ambtenaar vrijgesproken van vervalsen taxatierapport

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Nuenense ambtenaar vrijgesproken van vervalsen taxatierapport
's-Hertogenbosch, 16 maart 2016

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 53-jarige man uit Geldrop vrijgesproken van het vervalsen van een taxatierapport en diploma’s én van het gebruikmaken van die vervalste geschriften.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de verdachte, destijds werkzaam bij de gemeente Nuenen, een taxatierapport hebben vervalst en dat in de periode van april 2009 tot en met juli 2010 hebben gebruikt. Hij zou de originele taxatiewaarde van ruim 1,1 miljoen euro hebben gewijzigd in een waarde van bijna 2,8 miljoen euro. Vervolgens zou de man aan dit vervalste taxatierapport hebben gerefereerd in een aan het college van burgemeester en wethouders gericht memo en dit rapport opgenomen in de gemeentelijke administratie. Het vervalste rapport zou leidend zijn geweest in de verdere besluitvorming van de gemeente bij de aankoop van onroerend goed in Nuenen.

De rechtbank oordeelt dat er geen bewijsmiddelen zijn waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte het taxatierapport heeft vervalst. Weliswaar is in de administratie van de gemeente een rapport aangetroffen met een aangepaste taxatiewaarde, maar dit rapport is gewijzigd in februari 2011, buiten de tenlastegelegde periode en ruim 8 maanden nadat de betreffende grondtransactie plaatsvond. Het kan dan ook niet de basis hebben gevormd voor de aankoop door de gemeente Nuenen. Daarnaast luidt de tenlastelegging dat de verdachte het bedrag heeft aangepast naar bijna 2,8 miljoen euro, maar wordt in de betreffende memo een bedrag van 3,2 miljoen euro genoemd. Ook concludeerde de Rijksrecherche dat niet duidelijk is hoe het bij de gemeente aangetroffen taxatierapport tot stand is gekomen en wie dit heeft opgemaakt.

De officier van justitie verwijt de man verder dat hij zijn diploma’s bedrijfseconomie heeft vervalst en gebruikt in de periode van maart 2004 tot en met juli 2014. De rechtbank oordeelt dat de diploma’s inderdaad zijn vervalst, maar dat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte dit in de tenlastegelegde periode heeft gedaan. Hij is immers in 1998 bij de gemeente in dienst getreden en verstrekte de diploma’s vóór zijn indiensttreding. Uit het dossier is niet gebleken dat de verdachte daarna, bij aanvang van nieuwe functies binnen de gemeente, zijn diploma’s opnieuw moest laten zien.

Uitspraken