Laden...

Provinciale norm voor uitstoot ammoniak van jongvee in emissiearme stallen is onzeker

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Provinciale norm voor uitstoot ammoniak van jongvee in emissiearme stallen is onzeker
's-Hertogenbosch, 28 oktober 2022

De provincie ging er onterecht vanuit dat emissiearme stalsystemen zorgen voor minder uitstoot van ammoniak bij jongvee. Hierdoor verleende zij onterecht een natuurvergunning aan veehouderijen in Budel, Made en Knegsel. De rechtbank Oost-Brabant vernietigt die vergunningen nu.

De veehouderijen kregen een natuurvergunning van de provincie Noord-Brabant voor het uitbreiden van hun bedrijf. Enkele natuurverenigingen zijn het hier niet mee eens en stapten naar de rechter.

De bedrijven werken met een zogeheten emissiearm stalsysteem. Bij deze bedrijven bestaat de vloer van de stal uit een rooster met rubberen hulpstukken die de urine van het vee afvoeren, zodat deze zich niet vermengt met de vaste mest. De vloeren worden bovendien schoongehouden door een automatische mestschuif. Met deze maatregelen moet de uitstoot van ammoniak worden beperkt. De provincie gaat er van uit dat dit systeem bij jongvee een vergelijkbare werking heeft. Als enige in Nederland heeft de provincie Noord-Brabant in de provinciale omgevingsverordening (IOV) een aparte emissiefactor voor jongvee vastgesteld (in afwijking van de landelijke emissiefactor), en melkveehouders in Noord-Brabant verplicht om jongvee te gaan houden in emissiearme stallen. De natuurverenigingen betwijfelen of de emissiearme systemen wel werken en of de afwijkende emissiefactor voor jongvee klopt.

Oordeel

De rechtbank is net zoals in eerdere uitspraken en de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2022 van oordeel dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat een emissiearm stalsysteem in iedere stal op dezelfde wijze zal presteren en zal blijven presteren. Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen, bijvoorbeeld met voorschriften over het soort veevoer, de oppervlakte per dierplaats of de frequentie van de mestschuif.

De rechtbank heeft de Stichting Advisering bestuursrechtspraak laten onderzoeken of de afwijkende emissiefactor voor jongvee in de IOV wel klopt. Met dit advies en de kritiek van de natuurverenigingen is de rechtbank van oordeel dat te onzeker is of de afwijkende emissiefactor voor jongvee wel klopt. In combinatie met de onzekerheid over de prestaties van de stalsystemen, vindt de rechtbank dat de provincie de afwijkende emissiefactor in de IOV in deze gevallen niet had mogen toepassen. De rechtbank merkt ten overvloede op dat het aan de provincie is om te kijken of de verplichtingen in de IOV, die betrekking hebben op het emissiearm huisvesten van jongvee, wel kunnen worden gehandhaafd.

Uitspraken