Laden...

Provincie mag fout bij besluit varkensstallen bij natuurgebied herstellen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Provincie mag fout bij besluit varkensstallen bij natuurgebied herstellen
's-Hertogenbosch, 04 oktober 2019

De provincie moet opnieuw beslissen over een varkenshouderij vlakbij een natuurgebied met een verhoogde stikstofuitstoot. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De provincie verleende in juni 2010 en in maart 2013 een milieu- en natuurvergunning voor een varkenshouderij op korte afstand van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak in West-Brabant. In februari 2015 kreeg de varkenshouderij een natuurvergunning om de luchtwassers aan te passen. Deze wijziging leidt tot meer uitstoot van stikstof. Een aantal milieuverenigingen kwam daartegen in verweer en stapt naar de rechter. De verenigingen vrezen voor verslechtering van het nabijgelegen natuurgebied.

Foto ter illustratie

De provinciale toestemming voor de uitstoot van iets meer stikstof was gebaseerd op de PAS (de programmatische aanpak stikstof). Volgens de provincie is hiermee gewaarborgd dat de uitstoot van stikstof die de varkenshouderij zal veroorzaken niet zal leiden tot een (verdere) aantasting van het Natura 2000-gebied. De milieuverenigingen stellen kort gezegd dat de vergunning niet kon worden verleend op basis van het PAS.

De rechtbank oordeelt dat de provincie de vergunning inderdaad niet mocht aanpassen onder verwijzing naar het PAS. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het PAS niet meer als basis voor toestemming voor dit soort vergunningen mag worden gebruikt. Dit wil echter niet zeggen dat helemaal niets meer kan. De rechtbank geeft de provincie daarom de kans om in deze procedure opnieuw te beslissen over de aanvraag. Hiervoor zijn meerdere redenen, onder meer omdat de varkenshouderij al enige tijd in werking is en omdat zij een aanvraag heeft gedaan voor saldering met stikstofuitstoot van een ander bedrijf. De rechtbank vindt het voor alle betrokken partijen beter om in deze procedure snel duidelijkheid te verschaffen over de vraag of de varkenshouderij een natuurvergunning kan krijgen. Daar zal de provincie opnieuw over moeten gaan beslissen.

Uitspraak