Provincie moet vergunningaanvraag rond asfaltberg opnieuw bekijken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Provincie moet vergunningaanvraag rond asfaltberg opnieuw bekijken
's-Hertogenbosch, 24 juli 2015

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant moet binnen een half jaar een nieuw besluit nemen op de vergunningaanvraag van een bedrijf uit Son en Breugel. De rechtbank Oost-Brabant bepaalde daarnaast dat het bedrijf tot die tijd nog steeds geen asfalt mag innemen op de locatie bij recreatiepark Aquabest.

Het bedrijf neemt onder meer teerhoudend asfalt in, dat op de locatie in Son en Breugel wordt opgeslagen en verwerkt. De provincie verleende in november vorig jaar een omgevingsvergunning waarmee het bedrijf verder kon gaan met de werkzaamheden op die locatie. De afvalstoffen mochten echter niet hoger worden opgeslagen dan 20 meter. De gemeente Son en Breugel en 2 eigenaren van percelen en recreatieve voorzieningen (waaronder Aquabest) nabij de bedrijfslocatie, stelden beroep in tegen het besluit van de provincie. De rechtbank besliste in februari van dit jaar -in afwachting van die beroepen- dat het bedrijf voorlopig geen nieuw asfalt mocht innemen.

Vloeistofdichte vloer

De gemeente en eigenaren maken zich onder meer zorgen over geluidshinder, het grote aantal vrachtwagens dat van en naar het bedrijf rijdt, de luchtkwaliteit, geuroverlast en stofhinder. De rechtbank oordeelt dat de meeste van deze aspecten binnen de gestelde normen blijven. Toch had de provincie geen omgevingsvergunning mogen verlenen. Asfalt is een potentieel bodembedreigende stof. Door de aanwezigheid van de asfaltberg kan de staat van de vloeistofdichte vloer eronder niet worden gecontroleerd. Daarnaast heeft het bedrijf eind vorig jaar ook een vergunning aangevraagd voor een reinigingsinstallatie die nodig is om het asfalt te kunnen verwerken. De provincie heeft nog niet beslist of die vergunning wordt verleend. Als het bedrijf de vergunning krijgt, zal de omvang van de asfaltberg in het beste geval slechts zeer mondjesmaat afnemen. Komt er geen vergunning, dan moet de asfaltberg worden afgevoerd. En dat gaat weer gepaard met andere gevolgen voor het milieu. De rechtbank oordeelt dat de provincie geen rekening heeft gehouden met al deze omstandigheden. Daarom moet de provincie nu binnen een half jaar een nieuw besluit nemen.

Hoogseizoen

De rechtbank beslist ook dat de provincie voor 1 oktober 2015 een nieuw besluit moet nemen over een verzoek van de eigenaren van de percelen om de asfaltberg te laten afvoeren. Eerder had de provincie het bedrijf opgedragen dit te doen. Toen de provincie deze last weer introk, stelden de eigenaren beroep in bij de rechtbank. Volgens de rechtbank had de provincie inderdaad moet optreden omdat de asfaltberg er al langere tijd ligt. Omdat geen van de partijen er baat bij heeft dat de asfaltberg midden in het hoogseizoen wordt afgevoerd, besliste de rechtbank dat de provincie tot 1 oktober van dit jaar de tijd heeft om een nieuw besluit te nemen over de opgelegde last.

Uitspraken

Meest gelezen berichten