Rechtbank verleent vergunning voor bouw mantelzorgwoning in Vessem

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Rechtbank verleent vergunning voor bouw mantelzorgwoning in Vessem
's-Hertogenbosch, 05 oktober 2017

Een echtpaar uit Vessem mag op een perceel bij hun voormalige huis een mantelzorgwoning bouwen. De rechtbank Oost-Brabant verleent hiervoor een vergunning.

De man vroeg in mei 2016 een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een mantelzorgwoning op zijn perceel, vlakbij het huis. De gemeente Eersel verleende die vergunning in eerste instantie en week daarmee af van het bestemmingsplan, want op die locatie geldt de bestemming ‘Bos’. Intussen verkochten de man en zijn vrouw het huis en het perceel aan een bevriende familie die hun mantelzorg wil gaan verlenen. De buurman maakte echter bezwaar tegen de verleende vergunning. In mei van dit jaar trok de gemeente de vergunning voor de bouw van de mantelzorgwoning  weer in. Daarop stapte de man naar de rechter. Inmiddels is de buurman overleden en zette zijn erfgename de procedure voort. Zij heeft de woning inmiddels verkocht. De nieuwe buren hebben geen bezwaar zolang de mantelzorgwoning op 3 meter van hun perceel wordt gebouwd.

Volgens de aanvrager houdt de gemeente zich niet aan haar beleidsregels en stelt zij bovendien veel te zware eisen aan de behoefte aan mantelzorg. Een verklaring van een huisarts, zoals hij heeft overlegd, is volgens hem voldoende. De gemeente stelt wel degelijk recht te hebben om de vergunning weer in te trekken. In het advies van de commissie bezwaarschriften staat dat de gemeente alleen kan afwijken van de eigen beleidsregels als sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit geldt – in tegenstelling tot wat de gemeente in eerste instantie besloot – niet voor het afwijken van de bestemming ‘Bos’. Verder merkt de gemeente op dat de man met de verklaring van de huisarts niet heeft onderbouwd waarom mantelzorg noodzakelijk is. Daarom heeft de gemeente de vergunning weer ingetrokken.

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat de gemeente te zware eisen heeft gesteld aan de behoefte aan mantelzorg. De gemeente kan niet zelf in de bezwaarfase zomaar zwaardere eisen stellen aan de behoefte aan mantelzorg, terwijl bij het verlenen van de vergunning een verklaring van de huisarts voldoende was. De commissie van bezwaarschriften en de gemeente zijn geen artsen en kunnen niet zelf inschatten of de man mantelzorg nodig heeft of niet. Verder heeft de gemeente haar eigen beleidsregels verkeerd toegepast. Volgens de rechtbank heeft zij te zware eisen gesteld aan de toepassing van die regels en had zij wel degelijk mogen afwijken van het bestemmingsplan, zolang dit maar wordt gemotiveerd.
De rechtbank vindt dat deze zaak niet al te lang meer moet duren en verleent daarom zelf een vergunning. Daarbij betrekt de rechtbank een aantal omstandigheden. Zo mag het pand alleen als mantelzorgwoning worden gebruikt. Ook moet de woning op 3 meter afstand van het perceel van de buren worden gebouwd. In de woning komt namelijk een raam dat uitkijkt op het perceel van de buren. Als dit binnen 2 meter van de perceelgrens is, is dat in strijd met het burenrecht.

Uitspraak

Meest gelezen berichten