Rechter laat schorsing ingetrokken vergunning mestvergister in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Rechter laat schorsing ingetrokken vergunning mestvergister in stand
's-Hertogenbosch, 10 december 2015

De rechtbank Oost-Brabant laat de schorsing van de intrekking van een vergunning van het bedrijf Bio Spares BV uit Nistelrode in stand. Dat betekent dat het bedrijf voorlopig door kan gaan met haar activiteiten.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant trokken de omgevingsvergunning van de mestvergistingsinstallatie op 20 november jl. in omdat het bedrijf regels overtrad. Het bedrijf stapte vervolgens naar de rechter die de intrekking van de vergunning voorlopig schorste.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de meeste overtredingen die GS als reden voor de schorsing aanvoerden, inmiddels zijn beëindigd. Het is nog onduidelijk of er andere handhavingstrajecten liepen op het moment van de intrekking van de omgevingsvergunning. GS hadden volgens de rechter duidelijk moeten maken bij welke nieuwe overtredingen intrekking van de vergunning volgt en wanneer het bedrijf haar nalevingsgedrag voldoende heeft verbeterd om intrekking te voorkomen.

De rechtbank oordeelt dat GS het bedrijf terecht aanspreken op haar houding in het naleven van de vergunning, de vergunningsvoorschriften en de algemene regels. Die regels zijn er om de omgeving te beschermen. Het bedrijf lijkt zich hiervan onvoldoende bewust te zijn.

Het staat niet op voorhand vast dat het intrekkingsbesluit van GS in de bezwaarprocedure stand zal houden. In deze procedure moet ook nog een aantal zaken worden uitgezocht. De rechtbank stelt dat als de vergunning wordt ingetrokken, de installatie niet meer in werking mag zijn en dit heeft onomkeerbare gevolgen voor het bedrijf. De installatie kan echter niet per direct worden stil gelegd en ook aan stillegging zijn risico’s voor de omgeving verbonden. Het intrekkingsbesluit blijft daarom geschorst.

De voorzieningenrechter is wel bezorgd voor de omgeving van de mestinrichting. De rechtbank draagt het bedrijf daarom op enkele maatregelen te treffen, zoals het binnen een week opruimen van de naburige percelen. Het bedrijf moet laten zien dat het in staat is in werking te zijn zonder nieuwe overtredingen te begaan. Als het bedrijf één of meerdere van de genoemde maatregelen niet tijdig neemt of een nieuwe overtreding pleegt, kan dit voor de voorzieningenrechter aanleiding zijn de schorsing desgevraagd op te heffen of te wijzigen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten