Recreatiepark Duinoord mag zijn deuren openen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Recreatiepark Duinoord mag zijn deuren openen
's-Hertogenbosch, 07 april 2017

Het recreatiepark Duinoord in Helvoirt houdt vooralsnog de eerder verkregen exploitatievergunning en mag dus gewoon openen. Dat oordeelde de rechtbank Oost-Brabant vandaag nadat omwonenden naar de rechter stapten.

Het gaat om een langdurig conflict tussen het recreatiepark en omwonenden. De burgemeester van de gemeente Haaren verleende in september 2014 een exploitatievergunning aan Duinoord. Omwonenden stapten ook toen naar de rechter. De rechtbank verklaarde in augustus 2015 het beroep van de omwonenden gegrond en vernietigde de vergunning. In september 2015 verleende de burgemeester een nieuwe vergunning aan Duinoord. In hoger beroep eind 2016 bevestigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter de uitspraak van de rechtbank en werd ook de nieuwe vergunning vernietigd. De locoburgemeester verleende vervolgens in maart van dit jaar opnieuw een exploitatievergunning, waarop de omwonenden opnieuw bezwaar maakten en de rechter vroegen een voorlopige voorziening te treffen. Zij wilden dat Duinoord dicht zou blijven tot de burgemeester op hun bezwaar had beslist.

Volgens de locoburgemeester zijn aan de nieuwe vergunning voorschriften verbonden die voldoen aan de door de Afdeling in haar uitspraak gegeven opdracht om (parkeer)overlast te voorkomen. Ook wordt de woon- en leefsituatie in de omgeving van Duinoord niet (meer) op ontoelaatbare wijze beïnvloed. De omwonenden stellen dat met de nieuwe vergunning de door Duinoord veroorzaakte ontoelaatbare parkeeroverlast niet wordt voorkomen. De voorschriften leiden volgens hen niet tot minder verkeersoverlast.

Oordeel spoedprocedure

De rechter ziet geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen. Daarbij speelt een rol dat  de inhoudelijke beoordeling van het geschil tussen partijen een gedegen onderzoek vraagt, waarvoor in deze spoedprocedure door de korte termijn waarbinnen uitspraak moet worden gedaan geen plaats is. Verder betrekt de rechtbank daarbij het volgende. Mocht de bezwaarprocedure bij de gemeente alsnog leiden tot het intrekken van de vergunning, dan zou dat kunnen betekenen dat er tijdelijk sprake is geweest van (parkeer)overlast. Volgens de rechter zouden de omwonenden daar echter geen onoverkomelijk nadeel van hebben. De omwonenden hebben niet aannemelijk gemaakt dat dat anders zou zijn. Daarbij komt dat de locoburgemeester talrijke voorschriften aan de vergunning heeft verbonden en heeft aangegeven deze actief te handhaven. Verder staat op de website van Duinoord wat de consequenties van de voorschriften zijn en hoe bezoekers moeten handelen. Dat betekent dat het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten