Rottweiler Diesel blijft voorlopig in opslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Rottweiler Diesel blijft voorlopig in opslag
's-Hertogenbosch, 31 mei 2016

Rottweiler Diesel mag voorlopig de opslaglocatie waar hij sinds 2013 verblijft, niet verlaten. Dit besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

Voorgeschiedenis

Diesel was betrokken bij een aantal bijtincidenten in Son en Breugel en daarom besloot de burgemeester de hond in beslag te laten nemen en vervolgens te laten inslapen. Dit laatste kon de eigenaar voorkomen door Diesel over te dragen aan een persoon of instelling buiten Son en Breugel van wie of waarvan kan worden aangetoond dat de hond geen gevaar oplevert voor mens en dier. Daarover waren diverse rechtszaken. De rechtbank heeft het besluit over het laten inslapen van Diesel vernietigd en in hoger beroep zijn deze uitspraken bevestigd. Diesel verblijft op dit moment in een geheime opslaglocatie.

Huidige geschil

De eigenaar van de rottweiler liet in december 2015 aan de burgemeester weten dat hij Diesel vanuit de huidige opvang een training wil laten ondergaan bij het instituut van Martin Gaus. De burgemeester liet daarop de hond testen door een deskundige, die adviseert om de hond te laten inslapen omdat hij nog agressiever zou zijn dan in 2013. Daarover heeft de burgemeester echter nog geen besluit genomen. De eigenaar stelde in februari van dit jaar aan de burgemeester voor om de hond enige tijd in de woning van Gaus te plaatsen, die hem dan zal trainen en testen. Volgens de eigenaar kan de deskundige die de burgemeester heeft aangewezen de hond erna opnieuw beoordelen. De burgemeester wees dit verzoek af. Hiertegen maakte de eigenaar bezwaar en vroeg daarnaast aan de rechter om een voorlopige voorziening te treffen.

Oordeel

De burgemeester heeft al eerder een ontmoeting geregeld tussen de hond en zijn eigenaar. Die ontmoeting vond plaats onder streng gecontroleerde omstandigheden, met medewerking van een gastgezin. Hij gaf aan erover te willen nadenken nogmaals zo’n bezoek te regelen. De rechter oordeelt dat onvoldoende duidelijk is waarom het niet mogelijk is om Diesel onder (zeer) strenge voorwaarden voor een korte periode onder te brengen bij Gaus. De rechter draagt de burgemeester daarom op om in het nog te nemen besluit te beoordelen of zo’n traject mogelijk is en – als dit niet het geval is – goed te motiveren waarom dit volgens de burgemeester niet kan.
In afwachting van dat besluit, wijst de rechter het verzoek van de eigenaar niettemin af. Als de rechter de voorlopige voorziening zou toewijzen, betekent dit dat de hond uit de opslag wordt gehaald en in ‘vrijheid’ wordt gesteld, terwijl alle partijen het erover eens zijn dat daar voor de omgeving grote risico’s aan kleven. Gelet hierop acht de rechter het belang van de burgemeester om Diesel vooralsnog in de opslag te houden groter dan het belang van de eigenaar om Diesel nu uit de opslag te krijgen. Wel merkt de voorzieningenrechter op dat het voor alle partijen wenselijk is dat er snel duidelijkheid komt over het lot van Diesel, die nu al ruim 33 maanden in de opslaglocatie verblijft.

Uitspraken

Meest gelezen berichten