Soeterbeek mag voorlopig open blijven voor motorvoertuigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Soeterbeek mag voorlopig open blijven voor motorvoertuigen
's-Hertogenbosch, 05 januari 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen hoeft de weg ‘Soeterbeek’ voorlopig niet af te sluiten, zo besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag. Omwonenden hadden hier onlangs om verzocht.

Het college sloot de Soeterbeek in juni 2012 af voor motorvoertuigen, maar stelde de weg in oktober 2013 alweer open om een verkeersonderzoek te kunnen verrichten. Hiertegen startten omwonenden – zonder succes – een kort geding. In april 2014 nam het college op basis van het onderzoek een ontwerp-verkeersbesluit waarbij het besluit van 2012 werd ingetrokken en de weg weer toegankelijk werd voor motorvoertuigen. De omwonenden gaven hierop hun zienswijze. Het college besloot echter in maart vorig jaar de Soeterbeek definitief opengesteld te houden voor motorvoertuigen. Hiertegen maakten de omwonenden bezwaar. Toen het college aangaf eerst in februari 2017 een nieuw verkeersonderzoek te laten verrichten, stapten de omwonenden naar de voorzieningenrechter.
Zij eisen nu dat de weg wordt gesloten tot het college een besluit neemt op hun bezwaar.

De omwonenden verwijten het college onder meer dat het zich weigerachtig opstelt, zich niet aan de bestuurlijke afspraken met de gemeente Eindhoven houdt en beslistermijnen ruimschoots overschrijdt. De commissie voor bezwaarschriften adviseerde het college intussen om de Soeterbeek af te sluiten, omdat het besluit om de weg open te stellen is gebaseerd op gedateerde onderzoeksgegevens. Volgens de omwonenden noopt dit advies tot afsluiting en is afsluiting bovendien nodig voor een representatief verkeersonderzoek. De omwonenden stellen dat afsluiting zorgt voor de beperking van verkeershinder en de negatieve gevolgen daarvan op hun leefomgeving.
Het college stelt dat het opengesteld houden van de weg tijdens de bezwaarprocedure geen onomkeerbare situatie voor de omwonenden oplevert. Daarnaast kan volgens het college niet vooruitgelopen worden op de resultaten van het nog uit te voeren verkeersonderzoek. Het zou er voor de weggebruiker bovendien niet duidelijker op worden als de verkeerssituatie op de Soeterbeek nu wordt gewijzigd en mogelijk later weer wordt teruggedraaid.

Oordeel

De Soeterbeek is al ruim 3 jaar open voor gemotoriseerd verkeer, waarmee toewijzing van het verzoek een wijziging van een reeds lang bestaande toestand zou betekenen. De voorzieningenrechter kan niet vooruitlopen op de resultaten van het nieuwe verkeersonderzoek. Evenmin kan de rechter beoordelen of, zoals de omwonenden stellen, afsluiting van de Soeterbeek nodig is voor het goed uitvoeren van het onderzoek. Die noodzaak heeft het college tijdens de zitting gemotiveerd betwist. Volgens de voorzieningenrechter is het belang dat verzoekers hebben gesteld niet een zodanig spoedeisend en zwaarwegend belang dat het ertoe noopt dat, vooruitlopend op de beslissing op bezwaar, de Soeterbeek wordt afgesloten. Daarom, en omdat de rechter op basis van de nu beschikbare informatie niet kan beoordelen of het bezwaar een redelijke kans van slagen heeft, wijst de rechter het verzoek om een voorlopige voorziening af. Dat betekent dat de Soeterbeek niet hoeft te worden afgesloten tot het college heeft beslist op het bezwaar van de omwonenden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten