Toon Vertier in Best mag voorlopig open blijven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Toon Vertier in Best mag voorlopig open blijven
's-Hertogenbosch, 17 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best heeft Toon Vertier een te korte termijn gegeven om zijn activiteiten te staken. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant.

Het college had de eigenaar van Toon Vertier opgedragen alle activiteiten te staken, omdat de onderneming en haar activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan. Daarnaast moest het bedrijf alle bebouwing, speeltoestellen en eventuele andere voorzieningen, zoals voor gas, water en licht binnen 2 maanden verwijderen. Als de eigenaar dat niet zou doen, zou het college op kosten van de eigenaar alles laten verwijderen. De eigenaar maakte bezwaar tegen deze beslissing en vroeg de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen.

Standpunten

Volgens de eigenaar exploiteert hij zijn bedrijf al sinds 1993. Op het perceel heeft een beperkt aantal activiteiten plaats, de meeste activiteiten vinden namelijk daarbuiten plaats. De eigenaar stelt dat hij met zijn werknemers niet in staat is de bouwwerken op tijd te verwijderen. Als hij daarvoor een bedrijf moet inhuren, kost hem dat veel geld. Ook ontstaat er een onomkeerbare situatie als hij de gebouwen verwijdert, want deze kunnen niet opnieuw gebouwd worden zonder zeer hoge kosten te maken. Daarnaast zou hij reputatieschade lijden. Het bedrijf loopt goed en er zijn voor het nieuwe seizoen al veel boekingen gedaan. Daarom wil de eigenaar meer tijd om tot een oplossing te komen, in ieder geval tot het college op zijn bezwaar heeft beslist. Ook zou hij van de ontvangstruimte gebruik willen blijven maken. Hij acht het van belang om mensen daar een kop koffie te kunnen bieden en, mede gelet op de veiligheid, instructies te kunnen geven over het gebruik van de objecten die ze bij hun (groeps-)arrangementen gebruiken.

Volgens het college is een louter financieel belang geen spoedeisend belang. De continuïteit van de onderneming wordt niet bedreigd nu de activiteiten, die grotendeels uit arrangementen bestaan, ook op andere locaties plaatsvinden. Verder ontstaat er volgens het college geen onomkeerbare situatie, omdat de reeds aanwezige gebouwen, toestellen en dergelijke ook bij legalisering verwijderd moeten worden omdat zij niet voldoen aan de geldende regelgeving en aan redelijke eisen van welstand. De eigenaar zou volgens het college kunnen overwegen om een aanvraag in te dienen voor het door hem onlangs aangeschafte perceel. Het zal echter niet worden toegestaan om daar groepen mensen te ontvangen en van koffie te voorzien. Dit kan alleen in horecagelegenheden.

Oordeel

De voorzieningenrechter acht van belang dat in jarenlang overleg is geprobeerd om tot legalisatie van de activiteiten van Toon Vertier te komen. De activiteiten vinden er nu al tientallen jaren plaats. Dit geldt ook voor het gebruik van het ontvangstgebouw en, naar mag worden aangenomen, van de meeste bouwwerken die zich op het perceel bevinden. Omdat het college lange tijd niet handhavend is opgetreden, is de tijd die de eigenaar krijgt te kort. Ook weegt de voorzieningenrechter de al gerealiseerde boekingen voor het nieuwe seizoen mee. Daarbij acht de rechter van belang dat een belangrijk deel van de activiteiten buiten het perceel van Toon Vertier plaatsvindt. Al deze omstandigheden samen maakt dat de rechter bepaald dat de activiteiten van bedrijf niet gestaakt hoeven te worden tot het college op het bezwaar heeft beslist.

Uitspraken

Meest gelezen berichten