Tot 18 maanden celstraf in onderzoek woonwagencentrum 's-Hertogenbosch

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Tot 18 maanden celstraf in onderzoek woonwagencentrum 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch, 24 januari 2017

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag uitspraak gedaan in 48 zaken van 24 verdachten die betrokken waren bij een grootschalig onderzoek op een woonwagencentrum in ’s-Hertogenbosch. De rechtbank komt tot 20 veroordelingen voor witwassen, verboden wapenbezit, diefstal van stroom, valsheid in geschrift en meineed. De straffen variëren van geldboetes, taakstraffen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en het verbeurd verklaren van een woning van 410.000 euro. Daarnaast spreekt de rechtbank in 25 zaken vrij en wordt in 3 zaken het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft 9 zaken aangehouden; deze zullen over circa een half jaar verder worden behandeld en afgedaan nadat het OM in die zaken nader onderzoek heeft gedaan.

De officier van justitie liet op 31 oktober 2013 een doorzoeking verrichten op het woonwagencentrum vanwege informatie over weedhandel van diverse bewoners, het bezit van dure auto's door vrijwel alle bewoners en de illegale inkomsten van alle bewoners. Tijdens de doorzoeking werd een groot aantal verdachten aangehouden. De zaken werden op 8 zittingsdagen tussen 1 november en 1 december vorig jaar behandeld.

Impact

Volgens de verdediging van een aantal verdachten had de actiedag met aanhoudingen en doorzoekingen grote impact. Diverse verdachten kampen naar eigen zeggen nog steeds met de psychische gevolgen daarvan. De rechtbank oordeelt dat de informatie die de officier van justitie ontving, de verdenking en doorzoekingen rechtvaardigde. De rechtbank oordeelt verder dat er sprake was van een verdenking van witwassen tegen de achtergrond van weedhandel door meerdere personen op het woonwagencentrum. In die context zijn regelmatig wapens aanwezig, dit was ook door een informant bevestigd. Dat maakt dat volgens de rechtbank ook de inzet van een arrestatieteam gerechtvaardigd was.
Dat neemt niet weg dat zonder meer kan worden aangenomen dat de aanhouding en doorzoeking een bijzonder grote impact heeft op de personen die daaraan zijn onderworpen. Dit leidt echter niet tot het oordeel dat het OM niet-ontvankelijk moet te worden verklaard. Dan zou er sprake moeten zijn geweest van ernstige inbreuken op de beginselen van een behoorlijke procesorde. Daar is volgens de rechtbank geen sprake van.

Wel houdt de rechtbank bij het bepalen van de straf rekening met de inzet van het arrestatieteam en de impact die dit moet hebben gehad op de verdachten die daaraan onderworpen zijn geweest. De rechtbank is verder van oordeel dat het recht van de verdachte op berechting binnen redelijke termijn niet is geschonden, gelet op de bijzondere omstandigheden in deze zaak.

Niet-ontvankelijk

Het OM heeft tegen 3 verdachten dagvaardingen uitgebracht  vanwege uitkeringsfraude. De verdachten in deze zaken kregen echter, nog voordat zij hiervoor gedagvaard werden, al een bestuurlijke boete opgelegd. Daarom verklaart de rechtbank de officier van justitie niet-ontvankelijk in deze 3 zaken.

Uitspraken

Meest gelezen berichten