Laden...

Vergunning Riethovens varkensbedrijf vernietigd vanwege gezondheidsrisico's

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Vergunning Riethovens varkensbedrijf vernietigd vanwege gezondheidsrisico's
's-Hertogenbosch, 29 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk had een bedrijf in Riethoven geen vergunning mogen verlenen voor onder meer de uitbreiding van een varkensstal en akkerbouw. Dat bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

In maart 2016 verleende het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk een vergunning aan een bedrijf in Riethoven om onder meer een varkensstal uit te bouwen en een varkensstal en de akkerbouw op het terrein uit te breiden. Hierdoor zou er plaats moeten zijn voor 281 extra opfokzeugen, 160 dragende zeugen en 1.364 gespeende biggen. Enkele omwonenden stapten daarop naar de rechter. Het college paste in augustus van 2016 de vergunning enigszins aan, maar de omwonenden stapten alsnog naar de rechter. In oktober wijzigde het college nogmaals het besluit. Echter nog altijd niet tot tevredenheid van de omwonenden. Uiteindelijk stonden de gemeente en de omwonenden in maart 2018 tegenover elkaar voor de rechter.

Foto ter illustratie

De omwonenden vrezen – kort gezegd – onder meer dat zij te maken zullen krijgen met geluidsoverlast, trillinghinder en uitstoot van zogeheten endotoxinen. Volgens de rechtbank is die vrees terecht. Zij zal in dit geval niet zelf in de zaak voorzien, ook krijgt het college geen kans om het gebrek in de vergunning alsnog te herstellen. Dit is namelijk niet mogelijk. De rechtbank vernietigt daarom de verleende vergunning. De rechtbank zou wat betreft de geluidsoverlast en de trillinghinder wel voorschriften kunnen bepalen die de omwonenden bescherming zouden bieden. Maar dat neemt niet weg dat de vergunning een onaanvaardbaar gezondheidsrisico met zich meebrengt. Het college had de aanvraag voor de vergunning, inclusief alle aanvullingen, moeten weigeren vanwege te hoge uitstoot van endotoxinen.
De enige oplossingen die de rechtbank ziet om te voorkomen dat er sprake zal zijn van een te hoge uitstoot, zijn een vermindering van het vergunde aantal dieren of een verplaatsing van het emissiepunt; het punt waar de stoffen naar buiten komen. In beide gevallen moet de aanvraag echter worden aangepast en zijn er gevolgen voor de vaststelling van geurhinder vanwege de inrichting.

Uitspraak