Vergunning mestverwerkingsbedrijf in Asten vernietigd na fout provincie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Vergunning mestverwerkingsbedrijf in Asten vernietigd na fout provincie
's-Hertogenbosch, 15 februari 2018

Een mestverwerkingsbedrijf in Asten moet de werkzaamheden voorlopig staken. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant wisten een eerder ontdekte fout in de vergunning niet te herstellen, waardoor de gebruikte installatie in strijd is met de provinciale verordening. Dit besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

GS verleenden in juni 2016 een vergunning aan het bedrijf in Asten voor uitbreiding van de werkzaamheden naar het verwerken van maximaal 80.000 ton mest per jaar. Twee omwonenden en de stichting Mens, Dier & Peel stelden hiertegen beroep in. De omwonenden en de stichting vrezen - kort gezegd - voor geuroverlast en gezondheidsrisico's door de uitbreiding van de mestverwerkingsinstallatie. De rechtbank deed op 29 augustus jl. een tussenuitspraak (ECLI:NL:RBOBR:2017:4563) in deze kwestie. De rechtbank oordeelde in die uitspraak onder meer dat GS een bouwperceel van groter dan 1,5 hectare hebben vergund. Dat is in strijd met de zogeheten provinciale verordening ruimte. De rechtbank gaf GS in die tussenuitspraak de gelegenheid deze fouten te herstellen.
De rechtbank oordeelt dat GS hierin niet zijn geslaagd. Zij hebben wel de vorm van het bouwblok aangepast, maar het bouwblok op basis van het bestemmingsplan kan door een omgevingsvergunning niet worden gewijzigd. Het bestaande planologische bouwblok blijft behoren bij het bouwperceel, ongeacht of het feitelijk wordt benut voor functioneel bij elkaar behorende bebouwing en voorzieningen. De conclusie is dat, door een verschuiving van het bouwperceel te vergunnen buiten het bestaande planologische bouwvlak van 1,5 hectare, feitelijk een bouwperceel ontstaat dat groter is dan 1,5 hectare. Dat is in strijd met de provinciale verordening.
De rechtbank ziet geen aanleiding GS nogmaals in de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. GS kunnen nu opnieuw een besluit nemen op de aanvraag voor de vergunning van het bedrijf.

Uitspraak

Meest gelezen berichten