Vrouw uit Valkenswaard mocht vergunning voor café worden geweigerd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Vrouw uit Valkenswaard mocht vergunning voor café worden geweigerd
's-Hertogenbosch, 04 november 2016

De burgemeester van de gemeente Valkenswaard mocht een vrouw uit die plaats een vergunning voor de exploitatie van een café weigeren. Dit bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De vrouw vroeg in februari 2015 een vergunning aan voor de exploitatie van een café in Valkenswaard. De burgemeester wees dit op basis van een Bibob-advies af. Volgens dit advies bestaat er namelijk ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en dat de vergunning zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. De vrouw maakte bezwaar tegen dit besluit en stapte – nadat de burgemeester dit bezwaar afwees – naar de rechter. Ze wil inmiddels niet meer als uitbater van het café aan de slag, maar verzocht de rechtbank om een oordeel met het oog op vergoeding van schade die zij stelt te hebben geleden.

Volgens de vrouw mocht de burgemeester het Bibob-advies niet gebruiken om de vergunning te weigeren. Ze stelt dat het advies is gebaseerd op een veroordeling uit 2011 en feiten en omstandigheden die zich 8 tot 10 jaar geleden hebben voorgedaan. Bovendien heeft de burgemeester zelf niet of onvoldoende de belangen afgewogen om al dan niet een vergunning te verlenen, vindt de vrouw. Ook vraagt ze zich af hoe lang deze feiten en omstandigheden tegen haar kunnen worden gebruikt.

De rechtbank oordeelt dat de eerdere feiten zich hebben voorgedaan terwijl de vrouw een horecaonderneming had en dat de aangevraagde vergunning het mogelijk maakt om dezelfde strafbare feiten te plegen. De rechtbank oordeelt verder dat de burgemeester wel degelijk een belangenafweging heeft gemaakt; hij zette bij het afwegen van de betrokken belangen het voorkomen van gevaar dat de vergunning wordt gebruikt voor onrechtmatige activiteiten af tegen het belang van de vrouw bij het exploiteren van een café. De rechtbank laat in het midden of een concrete termijn moet worden vastgesteld waarbinnen bepaalde feiten en omstandigheden tegen haar kunnen worden gebruikt. In dit geval is hoe dan ook geen sprake van zodanig tijdsverloop dat dit aan de orde is. Daarbij is van belang dat de feiten en omstandigheden zich over een langere periode hebben uitgestrekt en betrekking hebben op de wijze van exploitatie van een café.

Uitspraken

Meest gelezen berichten