Werk aan Dynamisch Beekdal bij N279 Sint-Michielsgestel mag deels worden hervat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Werk aan Dynamisch Beekdal bij N279 Sint-Michielsgestel mag deels worden hervat
's-Hertogenbosch, 03 december 2015

De gemeente Sint-Michielsgestel mag een deel van de werkzaamheden voor de aanleg van het Dynamisch Beekdal naast de N279 toch laten uitvoeren. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De gemeente Sint-Michielsgestel verleende in september 2015 een vergunning voor de aanleg van onder meer een waterwindmolen en een aantal kunstwerken in het Dynamisch Beekdal bij Seldensate, Middelrode en Molenhoek. Dit gebied gaat deel uitmaken van het kanaalpark dat naast het nieuwe Maximakanaal wordt aangelegd. Volgens de gemeente hangen de werkzaamheden samen met de aanleg van de N279. De vergunning is afgegeven aan het Waterschap Aa en Maas en Combinatie De Vaart.
Milieuvereniging Het Groene Hart stelde beroep in tegen de afgegeven vergunningen vanwege de gevolgen voor het landschap en de natuurwaarden in het gebied en vroeg de rechtbank een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter besliste op 3 november dat een aantal bouwwerkzaamheden voor de aanleg van het dynamisch beekdal voorlopig niet mocht worden uitgevoerd. 

Huidige verzoek

De gemeente Sint-Michielsgestel paste de vergunningen daarop aan en verzocht -samen met de bouwcombinatie en het Waterschap- de rechter in de huidige procedure om de voorlopige voorziening op te heffen. Het Waterschap vroeg specifiek om opheffing voor de gebieden Seldensate en Middelrode, omdat de gronden die vrijkomen in deze gebieden worden benut bij de aanleg van de N279.
 
Het Groene Hart gaf tijdens de zitting afgelopen maandag aan dat zij geen bezwaar heeft tegen opheffing van de voorlopige voorziening waar het ziet op de aanleg van persleidingen voor rioolafval en een stukje meander bij het Hersend. De vereniging vreest wat betreft het overige voor onomkeerbare gevolgen voor de beschermde waarden als de voorziening wordt opgeheven en het Waterschap en de bouwcombinatie weer aan de slag kunnen gaan.

Oordeel

De voorzieningenrechter oordeelt dat er bij het opheffen van de voorlopige voorziening inderdaad onomkeerbare gevolgen kunnen optreden en ziet daarom geen aanleiding om de voorziening in zijn geheel op te heffen. De rechter oordeelt wel -gelet op het standpunt van Het Groene Hart- dat de voorziening voor de aanleg van persleidingen en een stukje meander bij het Hersend wordt opgeheven. Ook heft de rechter de voorlopige voorziening op voor de werkzaamheden in deelgebied Molenhoek. De ingrepen in Seldensate en Middelrode beschouwt de rechter als ingrijpender en daarom blijft de voorziening voor die gebieden intact.
De rechter sluit niet uit dat met geringe aanpassingen in de vergunningen ook de door Het Groene Hart nagestreefde doelen (deels) kunnen worden bereikt. De rechter betreurt het daarom dat de partijen niet eerder overleg hebben gehad om op specifieke onderdelen tot een compromis te komen, zoals afgelopen maandag het geval was. Het zou volgens de voorzieningenrechter goed zijn als de partijen met elkaar in overleg gaan voordat de meervoudige kamer de zaak op 19 januari 2016 op zitting in behandeling neemt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten