Werkzaamheden Dynamisch Beekdal langs N279 Sint-Michielsgestel stilgelegd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Werkzaamheden Dynamisch Beekdal langs N279 Sint-Michielsgestel stilgelegd
''s-Hertogenbosch, 03 november 2015

De gemeente Sint Michielsgestel mag een aantal bouwwerkzaamheden voor de aanleg van het dynamisch beekdal naast de N279 nu niet laten uitvoeren. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag geoordeeld.

De gemeente Sint-Michielsgestel verleende in september een vergunning voor de aanleg van onder meer een waterwindmolen en een aantal kunstwerken in het Dynamisch Beekdal bij Seldensate, Middelrode en Molenhoek. Dit gebied gaat deel uitmaken van het kanaalpark dat naast het nieuwe Maximakanaal wordt aangelegd. Volgens de gemeente hangen de werkzaamheden samen met de aanleg van de N279. De vergunning is afgegeven aan het Waterschap Aa en Maas en Combinatie De Vaart.

Het Groene Hart stelde beroep in tegen de afgegeven vergunningen vanwege de gevolgen voor het landschap en de natuurwaarden in het gebied en vroeg de rechtbank een voorlopige voorziening te treffen.
 
De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat de gemeente dezelfde fout heeft gemaakt als bij een eerdere zaak en heeft verzuimd om te motiveren of, met het oog op de aanwezige landschaps- en natuurwaarden nog aanpassingen aan het plan moeten worden verricht. Een deel van de werkzaamheden zou volgens het Waterschap en de bouwcombinatie starten op 4 november. Volgens Het Groene Hart leidt het uitvoeren van de aanlegwerkzaamheden tot onomkeerbare gevolgen, want door het weggraven van grond of het ophogen ervan zou de bodem zijn unieke eigenschappen verliezen. De voorzieningenrechter begrijpt hieruit dat de stichting vreest dat als de werkzaamheden worden uitgevoerd het zinloos is nog verplichtingen tot aanpassing op te leggen aan het waterschap en de bouwcombinatie. Tijdens de zitting van 22 oktober voerden de gemeente, het waterschap en de bouwcombinatie aan dat de gronden -die nodig zijn of vrijkomen bij de aanlegwerkzaamheden- worden gebruikt bij het werk aan de N279. Als de rechtbank de aanlegwerkzaamheden opschort, komt naar hun zeggen ook het werk aan de provinciale weg stil te liggen.
 
Het is aan de voorzieningenrechter een afweging te maken tussen de belangen van de bescherming van landschap en natuur in het gebied en de belangen van de gemeente, waterschap en bouwcombinatie. In dit geval wegen de natuurbelangen volgens de voorzieningenrechter zwaarder. De gemeente moet kort gezegd eerst motiveren wat de gevolgen van de werkzaamheden zijn voor het landschap en de natuur. Dat betekent dat de werkzaamheden moeten worden gestaakt. Dat als gevolg daarvan mogelijk de aanleg van de N279 geheel of gedeeltelijk wordt bemoeilijkt of zelfs komt stil te liggen, leidt niet tot een ander oordeel. Het had op de weg van de gemeente, het waterschap en de bouwcombinatie gelegen om tijdig de benodigde vergunningen aan te vragen. “Het verzuim dit te doen, heeft geleid tot spoedige besluitvorming, maar komt uiteindelijk voor hun risico. Haastige spoed is zelden goed”, aldus de voorzieningenrechter. De spoed kan er niet toe leiden dat de landschaps- en natuurwaarden lichtvaardig worden gepasseerd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten