Laden...

Wijkrechtbank Eindhoven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Regels en procedures > Wijkrechtbank Eindhoven

Wat is een wijkrechtbank?

Onder regie van een rechter werken organisaties zoals de gemeente, het Openbaar Ministerie, advocatuur, reclassering, woningstichtingen en diverse hulpverleningsinstanties in de wijkrechtbank samen aan zaken van betrokkenen met multiproblematiek.

De betrokkene moet in de wijkrechtbank actief aan de slag met zijn problemen. Er wordt gezamenlijk gezocht naar duurzame oplossingen waardoor de kans kleiner wordt dat iemand nogmaals in de fout gaat of verder in de problemen komt.

Wijkrechtbank Eindhoven

 

Waarom een wijkrechtbank?

Verdachten die verschijnen voor de strafrechter in de rechtbank kampen vaak met meerdere problemen. Regelmatig is er sprake van (drugs)verslaving, problematische schulden, werkloosheid of spanningen in de thuissituatie. Met het opleggen van een straf verdwijnen die problemen niet. Sterker nog, problemen kunnen zelfs groter worden. 

Vaak staat het hebben van schulden ook niet op zich en liggen er verschillende problemen aan ten grondslag.

Daarom heeft de rechtbank Oost-Brabant de wijkrechtbank opgericht, naar Amerikaans voorbeeld. In de Verenigde Staten zijn al diverse zogenaamde community courts succesvol actief. De ervaring is dat door problemen integraal aan te pakken, er meer kans is op herstel. En minder kans op recidive. Dat is prettig voor de persoon zelf, voor de buurt en voor de hele maatschappij. De Brabantse proef startte medio 2019 en is verlengd tot juli 2022.

De wijkrechtbank probeert een bijdrage te leveren aan de oplossing van multiproblematiek. Dit moet de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de betrokkene ten goede komen en het vertrouwen van bewoners in justitie en de rechtsstaat versterken.

De wijkrechtbank wil met de proef leren hoe de rechtspraak preventief kan worden ingezet zodat mensen hun problemen overwinnen en niet in herhaling vallen. Dat is niet alleen in het belang van de betrokkene, maar ook van zijn omgeving en de hele maatschappij.
De wijkrechtbank kijkt ook naar de positie van mogelijke benadeelden en slachtoffers. Herstel van relaties en de vergoeding van eventuele schade is daarom ook altijd onderdeel van het gesprek met de verdachte. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over mediation of buurtbemiddeling.

Wijkbewoners en buurtorganisaties worden bij de wijkrechtbank betrokken, bijvoorbeeld in de opgerichte wijkadviesraad. Deze wijkadviesraad fungeert als klankbordgroep. De leden praten niet mee over zaken, maar wel over vragen die de wijkrechtbank heeft over de wijk.

Hoe werkt de wijkrechtbank?

In de wijkrechtbank werken ketenpartners samen om de problemen van een betrokkene in diverse leefgebieden samen met hem/haar op te lossen. De wijkrechtbank stimuleert op die manier dat betrokkenen hun leven op orde brengen, aan herstel werken voor henzelf en de buurt, het eventuele slachtoffer onder ogen komen, een dagbesteding zoeken en bijvoorbeeld iets doen aan mogelijke schulden of andere problemen.

In strafzaken

De officier van justitie kan besluiten een bekennende verdachte van een (licht) strafbaar feit voor te brengen in de wijkrechtbank als duidelijk is dat die verdachte kampt met diverse problemen. Te denken valt aan schulden, een vechtscheiding, drugsgebruik, schoolverzuim of huisvestingsproblemen.

De verdachte moet toestemming geven voor de behandeling bij de wijkrechtbank. Dat gebeurt via een advocaat. Is die toestemming er, dan komen de betrokken instanties bij elkaar in het zogenaamde casusoverleg om alvast samen de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen.

Tijdens de zitting van de wijkrechtbank luistert de rechter naar het verhaal van de verdachte en bespreekt de rechter alle problemen die spelen. Bij die zitting zijn naast de advocaat van de verdachte, ook de organisaties aanwezig die al hebben nagedacht over een mogelijke aanpak.

De rechter verkent op de zitting mogelijke oplossingen en maakt concrete afspraken daarover met iedereen. De verdachte moet actief meewerken. Doet de verdachte dat niet, dan zal de officier van justitie de zaak alsnog voor een gewone strafrechter brengen. Werkt de verdachte goed mee aan alle afspraken, dan kan de officier van justitie besluiten de verdachte niet meer voor een strafrechter te brengen en de zaak te sluiten.

Aanpak schulden

Een zorgverzekeraar kan besluiten om een kwestie voor te leggen aan de wijkrechtbank. Het gaat om zaken:

  • waarbij iemand zijn premie en/of eigen bijdrage (de vordering van de zorgverzekeraar) niet heeft betaald;
  • en waarbij de zorgverzekeraar verwacht dat die betrokkene het eens is met de vordering;
  • en het vermoeden is dat de betrokkene naast die schuld kampt met meerdere problemen. Te denken valt aan andere schulden, een vechtscheiding, psychische problemen, verslaving of huisvestingsproblemen.

Als de zorgverzekeraar de zaak voorlegt aan de wijkrechtbank, krijgt de betrokkene bericht van de wijkrechtbank. Als de betrokkene vervolgens toestemming geeft om zijn gegevens te delen met een advocaat, neemt de advocaat contact op met de betrokkene om uitleg te geven over de procedure bij de wijkrechtbank. De betrokkene moet instemmen met een behandeling bij de wijkrechtbank, dat gebeurt via de advocaat. Is die toestemming er, dan vraagt de wijkrechter aan de betrokken organisaties om een rapportage over de betrokkene en zijn problematiek uit te brengen. Daarna volgt een zitting.

Wie doen mee met de wijkrechtbank?

De wijkrechtbank is een proef van de rechtbank Oost-Brabant, in samenwerking met onder meer het Openbaar Ministerie, de advocatuur en de gemeente Eindhoven, de reclassering en de politie. Ook andere ketenpartners doen mee in de wijkrechtbank, zoals de GGZ, WIJeindhoven, wooncorporaties en Juridisch Loket.

Kan ik me aanmelden voor de wijkrechtbank?

Dat kan op dit moment niet. Het is namelijk de officier van justitie (in strafzaken) of een zorgverzekeraar (bij aanpak schulden) die bepaalt of een betrokkene geschikt is voor de wijkrechtbank.

Nieuws over wijkrechtbank Eindhoven - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over wijkrechtbank Eindhoven

 

 

Wijkrechtbank Eindhoven na onderzoek verlengdWijkrechtbank Eindhoven na onderzoek verlengdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Wijkrechtbank-Eindhoven-na-onderzoek-verlengd.aspx's-Hertogenbosch5-10-2021 22:00:00<p>De wijkrechtbank Eindhoven gaat nog meer zaken behandelen van mensen die kampen met multiproblematiek. Het project wordt tot juli 2022 verlengd, mede op basis van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam. ‘De ervaringen tot nu toe zijn positief en de samenwerking met ketenpartners verloopt goed. Wel hebben we in de wijkrechtbank mede door corona minder zaken behandeld dan gehoopt. Met de verlenging kunnen we nog meer ervaring opdoen met het behandelen van zaken van mensen met multiproblematiek’, zegt rechtbankpresident Patricia Messer-Dinnissen.<br></p>
Reportage: Community Court krijgt Nederlands gezichtReportage: Community Court krijgt Nederlands gezichthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Community-court-krijgt-nederlands-gezicht.aspxDen Haag8-5-2019 22:00:00Rechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom centraal. Net als in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn.<p>Rechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom centraal. Net als in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn.</p>
Wijkrechtbanken bloeien opWijkrechtbanken bloeien ophttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wijkrechtbanken-bloeien-op.aspxDen Haag7-5-2019 22:00:00Na de experimenten met civiele rechtspraak in de wijk, worden nu voor strafrechtelijke zaken ook de mogelijkheden voor wijkrechtbanken verkend. <p>Na de experimenten met civiele rechtspraak in de wijk, worden nu voor strafrechtelijke zaken ook de mogelijkheden voor wijkrechtbanken verkend. Dit bleek afgelopen vrijdag tijdens een door de Raad voor de rechtspraak georganiseerde bijeenkomst in Den Haag over wijkrechtbanken (‘community courts’) met vertegenwoordigers van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, gemeenten, het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Speciale gast was Adam Mansky, directeur criminal justice programs van het Center for Court Innovation in New York.</p>
De eerste wijkrechtbank in Nederland geopend in EindhovenDe eerste wijkrechtbank in Nederland geopend in Eindhovenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/De-eerste-wijkrechtbank-in-Nederland-geopend-in-Eindhoven.aspx's-Hertogenbosch1-10-2019 22:00:00<p>De eerste wijkrechtbank van Nederland is vandaag, woensdag 2 oktober, officieel geopend in de Eindhovense wijk Oud-Woensel. ‘In de wijkrechtbank staat de mens achter de rechtszaak centraal en niet het strafbare feit, zoals in de traditionele strafrechtspleging. Op die manier wordt de rechtspraak effectiever ingezet’, zegt rechtbankpresident Patricia Messer-Dinnissen. Onder regie van de wijkrechter zoeken organisaties zoals de gemeente Eindhoven, Openbaar Ministerie, advocatuur, wooncorporaties, reclassering, GGZ en hulpverleners samen met de verdachte naar oplossingen voor deze achterliggende problemen.<br></p>
Rechtbank onderzoekt mogelijkheden community courtRechtbank onderzoekt mogelijkheden community courthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Rechtbank-onderzoekt-mogelijkheden-community-court-.aspx's-Hertogenbosch11-12-2018 23:00:00De rechtbank Oost-Brabant werkt aan de oprichting van een wijkrechtbank in de regio Eindhoven. Daarover is de rechtbank in gesprek met de gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie. <p>De rechtbank Oost-Brabant werkt aan de oprichting van een wijkrechtbank in de regio Eindhoven. Daarover is de rechtbank in gesprek met de gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie. In een community court (een wijkrechtbank) staat de mens achter de rechtszaak centraal. Het gaat niet alleen om het berechten van strafbare feiten, maar ook om het aanpakken van bijvoorbeeld schulden en familierechtelijke problemen.</p>