Laden...

Wijkrechtspraak Oost-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Regels en procedures > Wijkrechtspraak Oost-Brabant

Wijkrechtspraak in het kort

Bij wijkrechtspraak staat niet een rechtszaak centraal, maar de mens met zijn of haar problemen. 

Onder regie van de rechter werken organisaties zoals de gemeente, het Openbaar Ministerie, advocatuur, reclassering, maatschappelijk werk, woningstichtingen, de GGZ en andere hulporganisaties samen aan zaken van verdachten met multiproblematiek. Ze zoeken met de verdachte samen naar duurzame oplossingen. Deze aanpak is erop gericht te voorkomen dat iemand nogmaals in de fout gaat of dat er andere problemen ontstaan. 

De verdachte moet bij wijkrechtspraak actief aan de slag met zijn of haar problemen. De betrokken organisaties uit de wijk/omgeving of de mensen uit het netwerk van de verdachte komen mee naar de zitting.


 

Waarom wijkrechtspraak?

Verdachten die verschijnen voor de strafrechter in de rechtbank kampen vaak met meerdere problemen. Regelmatig is er sprake van (drugs)verslaving, problematische schulden, werkloosheid of spanningen in de thuissituatie. Met het opleggen van een straf verdwijnen die problemen niet. Sterker nog, problemen kunnen zelfs groter worden. Wijkrechtspraak is erop gericht te komen tot duurzame oplossingen, zodat mensen hun leven op de rit krijgen en nieuwe problemen worden voorkomen. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een gezamenlijke aanpak van problemen werkt om tot duurzame oplossingen te komen voor verdachten met multiproblematiek. Daarom zetten de rechtbank Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie Oost-Brabant wijkrechtspraak voort. De ervaring, die is opgedaan binnen wijkrechtbank Eindhoven en vonnisvoorstel, leert dat door alle problemen met ketenpartners aan te pakken, er meer kans is op herstel en minder kans op recidive. Dat is prettig voor de persoon zelf, voor de buurt en voor de hele maatschappij. 

Onder regie van de rechter werken betrokken organisaties uit de omgeving/wijk samen aan zaken en zoeken met de verdachte naar duurzame oplossingen. 

In wijkrechtspraak stimuleren we verdachten om hun leven op orde te brengen, aan herstel te werken voor zichzelf en de buurt, het eventuele slachtoffer onder ogen te komen, een dagbesteding te zoeken en bijvoorbeeld iets te doen aan mogelijke schulden of andere problemen. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over het herstellen van relaties, het betalen van een vergoeding van eventuele schade aan een slachtoffer of over mediation of buurtbemiddeling.

Hoe werkt wijkrechtspraak? 

De officier van justitie kan besluiten een strafzaak voor te leggen aan de wijkrechtspraakrechter in plaats van aan de politierechter als duidelijk is dat een verdachte kampt met diverse problemen. Te denken valt aan schulden, een vechtscheiding, drugsgebruik, schoolverzuim, problemen binnen het gezin of huisvestingsproblemen. 

Dan meldt de officier de zaak aan bij de advocaat van de verdachte en bij de reclassering. De advocaat legt aan de verdachte de procedure uit, brengt met de verdachte de problemen in kaart en vraagt bij welke organisaties informatie mag worden opgevraagd. De reclassering gaat in gesprek met de verdachte en stelt een plan op voor een aanpak van de problemen. Als er sprake is van een slachtoffer, meldt de officier dit aan Slachtofferhulp Nederland.

Als er veel verschillende problemen zijn, wordt de zaak aangemeld bij de procesregisseur van de gemeente (in deze fase de gemeente Eindhoven). Ook voegt de coördinator wijkrechtrechtspraakadvocaten een tweede advocaat toe. Er wordt onder leiding van de procesregisseur een casusoverleg gehouden waarin medewerkers van de betrokken organisaties alvast samen de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen en bespreken wat voor traject in gang moet worden gezet. Als er minder organisaties betrokken zijn bespreekt de officier de zaak en het plan van de reclassering in een overleg met de verdachte en zijn advocaat.

De zitting

De wijkrechtspraakrechter houdt in alle zaken een zitting in het gerechtsgebouw Eindhoven of het Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch. De rechter bespreekt op de zitting het strafbare feit met de verdachte en de diverse problemen die spelen. De betrokken organisaties uit de wijk/omgeving of de mensen uit het netwerk van de verdachte komen mee naar de zitting of worden bij de aanpak betrokken. Als er slachtoffers zijn, ontvangen zij ook een uitnodiging voor de zitting. 

De wijkrechtspraakrechter verkent op de zitting mogelijke oplossingen. Onder regie van de rechter worden afspraken gemaakt waar de verdachte en alle betrokken (hulp)organisaties zich aan moeten houden. De rechter doet uitspraak in de strafzaak en legt bij de problemen passende bijzondere voorwaarden op. De verdachte moet actief meewerken en aan de slag met zijn problemen. De wijkrechtspraakrechter houdt ook na de zitting vinger aan de pols of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en plant indien nodig een terugkomzitting. 

Wie doen mee in wijkrechtspraak?

In wijkrechtspraak Oost-Brabant werkt de rechtbank Oost-Brabant in deze fase samen met het Openbaar Ministerie Oost-Brabant, de gemeente Eindhoven, de reclassering, de lokale advocatuur, slachtofferhulp Nederland, de politie en woningstichtingen. Ook verschillende hulpverleningsinstanties doen mee.

Aanmelden voor wijkrechtspraak?

De officier van justitie kan besluiten een strafzaak voor te leggen aan de wijkrechtspraakrechter als duidelijk is dat een verdachte kampt met diverse problemen. Een advocaat of een betrokken organisatie kan de officier van justitie benaderen wanneer een cliënt verdacht wordt van een strafbaar feit en waar sprake is van multiproblematiek.

Nieuws over wijkrechtspraak - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over wijkrechtspraak

 

 

Wijkrechtbank Eindhoven na onderzoek verlengdWijkrechtbank Eindhoven na onderzoek verlengdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Wijkrechtbank-Eindhoven-na-onderzoek-verlengd.aspx's-Hertogenbosch5-10-2021 22:00:00<p>De wijkrechtbank Eindhoven gaat nog meer zaken behandelen van mensen die kampen met multiproblematiek. Het project wordt tot juli 2022 verlengd, mede op basis van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam. ‘De ervaringen tot nu toe zijn positief en de samenwerking met ketenpartners verloopt goed. Wel hebben we in de wijkrechtbank mede door corona minder zaken behandeld dan gehoopt. Met de verlenging kunnen we nog meer ervaring opdoen met het behandelen van zaken van mensen met multiproblematiek’, zegt rechtbankpresident Patricia Messer-Dinnissen.<br></p>
Reportage: Community Court krijgt Nederlands gezichtReportage: Community Court krijgt Nederlands gezichthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Community-court-krijgt-nederlands-gezicht.aspxDen Haag8-5-2019 22:00:00Rechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom centraal. Net als in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn.<p>Rechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom centraal. Net als in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn.</p>
Wijkrechtbanken bloeien opWijkrechtbanken bloeien ophttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wijkrechtbanken-bloeien-op.aspxDen Haag7-5-2019 22:00:00Na de experimenten met civiele rechtspraak in de wijk, worden nu voor strafrechtelijke zaken ook de mogelijkheden voor wijkrechtbanken verkend. <p>Na de experimenten met civiele rechtspraak in de wijk, worden nu voor strafrechtelijke zaken ook de mogelijkheden voor wijkrechtbanken verkend. Dit bleek afgelopen vrijdag tijdens een door de Raad voor de rechtspraak georganiseerde bijeenkomst in Den Haag over wijkrechtbanken (‘community courts’) met vertegenwoordigers van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, gemeenten, het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Speciale gast was Adam Mansky, directeur criminal justice programs van het Center for Court Innovation in New York.<br></p>
De eerste wijkrechtbank in Nederland geopend in EindhovenDe eerste wijkrechtbank in Nederland geopend in Eindhovenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/De-eerste-wijkrechtbank-in-Nederland-geopend-in-Eindhoven.aspx's-Hertogenbosch1-10-2019 22:00:00<p>De eerste wijkrechtbank van Nederland is vandaag, woensdag 2 oktober, officieel geopend in de Eindhovense wijk Oud-Woensel. ‘In de wijkrechtbank staat de mens achter de rechtszaak centraal en niet het strafbare feit, zoals in de traditionele strafrechtspleging. Op die manier wordt de rechtspraak effectiever ingezet’, zegt rechtbankpresident Patricia Messer-Dinnissen. Onder regie van de wijkrechter zoeken organisaties zoals de gemeente Eindhoven, Openbaar Ministerie, advocatuur, wooncorporaties, reclassering, GGZ en hulpverleners samen met de verdachte naar oplossingen voor deze achterliggende problemen.<br></p>
Rechtbank onderzoekt mogelijkheden community courtRechtbank onderzoekt mogelijkheden community courthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Rechtbank-onderzoekt-mogelijkheden-community-court-.aspx's-Hertogenbosch11-12-2018 23:00:00De rechtbank Oost-Brabant werkt aan de oprichting van een wijkrechtbank in de regio Eindhoven. Daarover is de rechtbank in gesprek met de gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie. <p>De rechtbank Oost-Brabant werkt aan de oprichting van een wijkrechtbank in de regio Eindhoven. Daarover is de rechtbank in gesprek met de gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie. In een community court (een wijkrechtbank) staat de mens achter de rechtszaak centraal. Het gaat niet alleen om het berechten van strafbare feiten, maar ook om het aanpakken van bijvoorbeeld schulden en familierechtelijke problemen.<br></p>