Laden...

Kantonrechter ontslaat Stichting Zonder Zorgen als bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Kantonrechter ontslaat Stichting Zonder Zorgen als bewindvoerder
Almelo, 14 maart 2024

De kantonrechter van de rechtbank Overijssel heeft Stichting Zonder Zorgen ontslagen als bewindvoerder en/of mentor van 37 cliënten. De kantonrechter concludeert dat er in ieder geval over 2022 is gebleken van onmiskenbaar slecht bewind. De stichting heeft haar positie als bewindvoerder misbruikt, waardoor cliënten die veelal in een slechte financiële situatie zaten, in een nog slechtere financiële situatie zijn geraakt. Er werd onder meer door de bewindvoerder geen gehoor gegeven aan oproepen van de rechtbank en het bewind en mentorschap werd uitgevoerd door een persoon die daarvoor niet bevoegd was.

Geen gehoor

Het is de taak van de bewindvoerder om verantwoording af te leggen over het gevoerde bewind. Ook voor een mentor geldt dat deze desgevraagd verslag doet aan de kantonrechter over de werkzaamheden. De kantonrechter acht het daarbij noodzakelijk dat een bewindvoerder of mentor ter zitting verschijnt als hij daartoe wordt opgeroepen. Er is gebleken dat de Stichting Zonder Zorgen daarin tekortschiet. Er is op meerdere manieren geprobeerd contact te zoeken met de bestuurder, die tevens de enige bevoegde bewindvoerder en mentor van de stichting is, maar deze heeft niets van zich laten horen.

Niet bevoegd

Via een telefoniste van de stichting is vernomen dat de bewindvoerder vanwege ziekte de zaken heeft verwezen naar een ander persoon om de zaken waar te nemen. Echter bleek dat deze niet bevoegd is om als (assistent) bewindvoerder of mentor op te treden. Bovendien was eerder door de bestuurder aangegeven dat deze persoon geen enkele rol meer zou spelen binnen de Stichting Zonder Zorgen. Vanwege de klachten over het niet ontvangen van leefgeld en klachten van de gemeente over huurachterstanden, concludeert de kantonrechter dat er geen uitvoering meer wordt gegeven aan het bewind en mentorschap.

Ernstige situatie

Het is waarschijnlijk dat de het bewind en mentorschap in 2023 en deels in 2024 op dezelfde onzorgvuldige wijze uitvoering heeft gekregen. Of en zo ja, op welke wijze hieraan in 2023 en 2024 precies uitvoering is gegeven is vanwege gebrek aan verslaglegging op dit moment nog niet geheel na te gaan.

De kantonrechter heeft beslag laten leggen op de administratie van de Stichting Zonder Zorgen. Daaruit is gebleken dat de situatie ernstig is. Er is geconstateerd dat na het ontslag van de Stichting Zonder Zorgen nog geld is opgenomen van de leefgeldrekeningen van cliënten. Voor alle cliënten is per direct een nieuwe bewindvoerder en/of mentor aangesteld.

Uitspraken