Laden...

Meerjarenplan Rechtspraak 2015-2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Meerjarenplan Rechtspraak 2015-2020
Overijssel , 31 augustus 2015

De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van het rechterlijke werk. Dat wordt mogelijk door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP) (pdf, 805,5 KB)

Voorgenomen besluit

Het MJP heeft de status van voorgenomen besluit, dat de presidenten van de gerechten en de Raad voor de rechtspraak vandaag (31 augustus) hebben genomen. Deze week zijn personeelsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen toegelicht. Over het voorgenomen locatiebeleid worden o.a. lokale bestuurders geconsulteerd, waarna op 8 september definitieve besluitvorming plaatsvindt.

Gevolgen Overijssel

Nu wordt op 32 plaatsen in het land recht gesproken; dat verandert niet. Voor Overijssel betekent dit dat de zittingsplaatsen Zwolle, Almelo en Enschede behouden blijven. Zittingslocaties worden dus niet gesloten. De toegankelijkheid van rechtspraak blijft gewaarborgd.

In het Meerjarenplan staat verder dat elke rechtbank in beginsel één hoofdlocatie krijgt waar een volwaardig zaakspakket wordt behandeld. Op de andere locaties worden dan alleen de meest voorkomende zaken behandeld. Voor Overijssel zou dat betekenen dat het zaakspakket in Almelo vanaf 2021-2022 wordt aangepast van een volledig pakket naar een uitgebreid pakket met de meest voorkomende zaken.

Het gerechtsbestuur ziet dit anders. Het bestuur staat behoud van de huidige twee hoofdlocaties voor.

Scherpe keuzes en soms pijnlijke maatregelen

President Takvor Avedissian: ‘De Rechtspraak moet investeren in modernisering en digitalisering om aansluiting te houden bij de veranderende samenleving. Daarnaast moeten we ook investeren in de kwaliteit van het werk van de rechters. Het gaat immers om kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak ten dienste van de samenleving. Maar we willen ook financieel gezond zijn in een tijd van forse bezuinigingen. Dat vergt scherpe keuzes en soms pijnlijke maatregelen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld moeten besparen op bedrijfsvoering. Ook op het gebied van huisvesting zullen we efficiënter met de gebouwen moeten omgaan.’ 

Uiteindelijke besluitvorming

In aanloop naar de definitieve besluitvorming op 8 september zal het gerechtsbestuur het personeel, lokale bestuurders, de advocatuur en het OM consulteren en in overleg treden over de mogelijke consequenties van de huisvestingsparagraaf in het Meerjarenplan. Deze reacties worden meegenomen naar de definitieve standpuntbepaling over het Meerjarenplan in het PresidentenRaadoverleg (PRO).

Meer informatie

Meer informatie over het meerjarenplan is te vinden in het landelijke nieuwsbericht op rechtspraak.nl.

Uitspraken