Negen jaar gevangenisstraf voor o.a. vrijheidsberoving

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Negen jaar gevangenisstraf voor o.a. vrijheidsberoving
Almelo, 28 oktober 2009

De rechtbank Almelo heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaken tegen de heer Ahmet O. en diens zoon Levent O. Ahmet O. werd verdacht van brandstichting en gijzeling van vijf mensen in het stadhuis te Almelo op 16 juni 2008. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens vrijheidsberoving, voorbereiding van moord, verboden wapenbezit en twee brandstichtingen. Levent O., die ervan werd ervan verdacht zijn vader te hebben geholpen, is door de rechtbank vrijgesproken.

Feitenrelaas

De rechtbank heeft de gang van zaken op 16 juni 2008 vastgesteld. Ahmet O. steekt eerst zijn eigen café “De Rechter” in Almelo in brand. Daarna rijdt hij met zijn auto naar het even verderop gelegen stadhuis. Voor het stadhuis steekt hij zijn auto in brand. Hij gaat het gebouw binnen met twee pistolen, waarvan er in ieder geval één is geladen. In het stadhuis zegt hij dat hij wethouder A. Sjoers wil spreken. Ahmet O. gaat vervolgens een kamer binnen waarin hij wethouder B. Kuiper en vier ambtenaren aantreft. Met een pistool in de hand beveelt Ahmet O. hen de lamellen dicht te doen en de deur te barricaderen. Gedurende vijf en een half uur houdt hij hen vast. Daarbij richt hij steeds weer een wapen op hen en verbiedt hij hen om weg te gaan. Uiteindelijk geeft Ahmet O. zich over aan de politie.

Wel vrijheidsberoving, geen gijzeling

De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor de vrijheidsberoving van wethouder Kuiper en de vier ambtenaren. Volgens de rechtbank is geen sprake van gijzeling als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht. Bij een gijzeling wil de dader door het vasthouden van personen iemand anders dwingen iets te doen. Het is niet duidelijk geworden of Ahmet O., met zijn daad op die 16e juni in het stadhuis, wethouder Sjoers wilde dwingen tot een gesprek met hem. Ahmet O. heeft ook niet tegen de politie-onderhandelaars gezegd dat hij dat beoogde.

Wel voorbereiding van moord, geen poging tot moord

De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor het voorbereiden van een moord op wethouder Sjoers. Ahmet O. had wapens en munitie in bezit. Hij heeft tegen anderen gezegd dat hij deze wapens wilde gebruiken om wethouder Sjoers te vermoorden. Er is echter geen sprake van een poging tot moord in de zin van het Wetboek van Strafrecht. Bij een poging tot moord heeft de dader niet alleen voorbereidingen getroffen, maar is hij ook al begonnen aan de uitvoering van zijn plan. De rechtbank oordeelt dat de uitvoering van het plan van Ahmet O. nog niet ver genoeg was gevorderd. Van belang is daarbij de overweging dat Ahmet O. op geen enkele wijze binnen het schietbereik van wethouder Sjoers is gekomen. Bovendien vindt de rechtbank, evenals de officier van justitie, dat Ahmet O. niet heeft geprobeerd wethouder Kuiper te doden.

Motivering strafoplegging

De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor de vrijheidsberoving van vijf mensen, het voorbereiden van de moord op wethouder Sjoers, de brandstichting in het café, de brandstichting in de auto en het verboden wapenbezit. Met deze acties heeft Ahmet O. binnen en buiten Almelo voor grote beroering gezorgd. Dit alles heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de slachtoffers. Hun familieleden hebben angstige uren moeten doorstaan.

De rechtbank oordeelt dat Ahmet O. zichzelf ten onrechte in een slachtofferrol heeft geplaatst. Als hij zich onrechtvaardig behandeld voelde door de gemeente, dan had hij daar op een legale manier tegen op kunnen komen. De rechtbank vindt het belangrijk dat personen met een publieke functie zonder gevaar voor intimidatie hun werk kunnen doen.

De rechtbank legt een lagere straf op dan de officier van justitie heeft geëist. De eis van de officier was mede gebaseerd op gijzeling en poging tot moord op wethouder Sjoers. Van deze feiten spreekt de rechtbank Ahmet O. vrij. Verder heeft de rechtbank gekeken naar de straffen die in soortgelijke gevallen in Nederland worden opgelegd.

Schadevergoeding

De rechtbank heeft Ahmet O. tevens veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de slachtoffers en benadeelde partijen.. Onder andere moet hij aan wethouder Kuiper en de vier gemeenteambtenaren per persoon € 1.250,- smartengeld betalen.

Vrijspraak Levent O.

Net als de officier van justitie vindt de rechtbank dat niet vaststaat dat Levent O. wist wat zijn vader van plan was. Zij spreekt hem daarom vrij van medeplichtigheid aan de voorbereiding van de moord op wethouder Sjoers. De rechtbank spreekt Levent O. ook vrij van verboden wapenbezit.

Uitspraken

Meest gelezen berichten