Laden...

Nieuw gerechtsgebouw in Almelo

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Nieuw gerechtsgebouw in Almelo
Almelo, 19 juli 2018

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft grond gekocht in het centrum van Almelo voor de bouw van een nieuwe rechtbank. In nauwe samenspraak met het bestuur van de rechtbank Overijssel en op advies van het Rijksvastgoedbedrijf, heeft de Raad voor de rechtspraak besloten om een nieuwe volwaardige en duurzame rechtbank te bouwen. Het huidige gebouw is te groot voor de rechtbank alleen en verouderd. De nieuwe rechtbank komt recht tegenover het station en zorgt voor kwalitatief betere huisvesting voor de rechtbank Overijssel in Almelo.

Luchtfoto gerechtsgebouw Almelo, huidig en nieuwbouwlocatie
Luchtfoto van het huidige gerechtsgebouw en de nieuwbouwlocatie

Nieuwbouw gunstiger

De huidige rechtbank aan de Egbert Gorterstraat zou aangepast moeten worden om deze te laten voldoen aan de huidige en toekomstige duurzaamheidseisen. Daarnaast is het gebouw te groot voor de rechtbank alleen. In 2016 werd besloten om de Justitiële Informatiedienst (Justid), die zocht naar een andere locatie in Almelo, in het zelfde pand te huisvesten als de rechtbank. Om het huidige huurpand geschikt te maken voor de rechtbank én Justid zouden hoge verbouwingskosten moeten worden gemaakt, onder meer omdat de luchtkwaliteitsinstallatie moet worden aangepast. Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat nieuwbouw exclusief voor de rechtbank een gunstiger alternatief is.

‘Volwaardige rechtbank voor de regio’

Het bestuur van de rechtbank Overijssel is blij met het besluit tot nieuwbouw in Almelo: ‘Ons belang is om een volwaardige rechtbanklocatie te houden in Twente. Veel van onze zaken komen uit deze regio. Met de aankoop van de grond en de komst van een nieuw en duurzaam gerechtsgebouw kunnen we ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige rechtspraak bieden dicht bij de burger.’

Locatie nieuwbouw

De nieuwbouw komt op de plek naast het huidige huurpand aan de Egbert Gorterstraat. Op deze manier kan het deel van het huidige gerechtsgebouw (zittingszaal E) dat wel al in bezit is van het Rijk worden hergebruikt.

Planning

Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw begint of wanneer de nieuwe rechtbank klaar is. Naar verwachting duurt het hele traject 5 tot 7 jaar. In de tussentijd blijft het huidige gebouw in gebruik door de Rechtspraak. De Raad voor de Kinderbescherming en de NVWA die op dit moment ook in het huidige pand zijn gehuisvest, krijgen te zijner tijd elders in Almelo onderdak.

Uitspraken