Laden...

RTV Focus mag bijdrage gemeente niet gebruiken voor afbetaling schulden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > RTV Focus mag bijdrage gemeente niet gebruiken voor afbetaling schulden
Zwolle, 13 maart 2024
RTV Focus mag de subsidie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle niet gebruiken voor het voldoen van haar schulden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vandaag bepaald. Het college van burgemeester en wethouders heeft begin dit jaar op verzoek van RTV Focus een subsidie van € 93.669,49 verleend. Het college bepaalde daarbij dat de zogenoemde bekostigingsbijdrage in 12 maandelijkse bedragen van € 7.805,79 wordt uitbetaald. Daarnaast heeft het college aan RTV Focus meegedeeld dat het haar niet is toegestaan om de bekostigingsbijdrage te gebruiken voor het voldoen van haar schulden.


Niet eens met andere voorwaarden

RTV Focus was het wel eens met het bedrag, maar kon zich niet vinden in de andere voorwaarden en diende daarom een bezwaar in bij de voorzieningenrechter. RTV Focus heeft de rechter gevraagd om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat de bijdrage wel mag worden gebruikt voor het voldoen van de schulden en het college op te dragen voor 1 maart 2024 een voorschot van € 41.902,18 aan RTV Focus uit te betalen. 

Schulden al eerder bekostigd

In zijn uitspraak van vandaag heeft de voorzieningenrechter het verzoek van RTV Focus afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het college heeft kunnen bepalen dat gelet op de aard, inhoud en wijze van ontstaan van de schulden, RTV Focus deze schulden niet mag aflossen met de verkregen subsidie. De voorzieningenrechter is voorlopig tot de conclusie gekomen dat de schulden, die voornamelijk zijn gevormd door achterstallige betalingen aan de Stadskamer, belastingschulden en vordering van de autoleasemaatschappij, kosten zijn die al eerder zijn bekostigd via de bekostigingsbijdragen in voorgaande jaren. Voldoening van de schulden zou ertoe leiden dat dezelfde kosten voor de tweede keer zouden worden bekostigd. Dat zou dan ten koste (kunnen) gaan van het doel waarvoor de bekostigingsbijdrage is verstrekt.

Geen voorschot bekostigingsbijdrage

De voorzieningenrechter is daarnaast tot de voorlopige conclusie gekomen dat het college heeft kunnen bepalen dat de verleende bijdrage in 12 gelijke maandelijkse bedragen wordt uitgekeerd. Het college heeft daartoe kunnen besluiten omdat, op basis van uitspraken van RTV Focus, er voldoende reden was om ervan uit te kunnen gaan dat de publieke gelden niet zouden worden gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt worden waardoor een rechtmatig en doelmatig gebruik van die gelden niet verzekerd was.

Uitspraken