Uitgesproken Overijssel - oktober 2017

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Uitgesproken Overijssel - oktober 2017
Overijssel, 27 november 2017

Geen extra schadevergoeding voor omwonenden Olasfa, een moeder en zoon die uit het AZC moeten en mag een moeder met kinderen op vakantie naar Londen, ondanks de terreurdreiging? Enkele uitspraken van oktober in Uitgesproken Overijssel.

In 'Uitgesproken Overijssel' vindt u een selectie van interessante, belangrijke of juist alledaagse uitspraken van Bestuursrecht, Civiel Recht en Strafrecht van de rechtbank Overijssel.

Vrouw en zoon uit asielzoekerscentrum gezet

De kortgedingrechter oordeelt dat een vrouw uit Eritrea en haar minderjarige zoon het asielzoekerscentrum (azc) in Almelo moeten verlaten. Zij kunnen terecht bij de echtgenoot, die eerder in Nederland is gekomen en al een woning kreeg toegewezen.

De vrouw en haar zoon kwamen in het kader van gezinshereniging in 2016 naar Nederland. Nadat zij een verblijfsvergunning kregen konden ze niet langer in het azc blijven omdat er al een woning op hun wachtte. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wilde dat de vrouw vertrok. De vrouw weigerde want vanwege huwelijksproblemen wilde zij niet meer bij haar man wonen.

De rechter oordeelt dat niet het COA maar de vrouw zelf verantwoordelijk is om in dat geval voor een woonruimte te zorgen. De vrouw en haar zoon zullen het azc moeten verlaten, de rechter geeft haar 2 maanden extra de tijd om iets anders te zoeken.

Geen extra schadevergoeding voor omwonenden Olasfa

De omwonenden van het Olasfa-terrein in Olst krijgen geen extra schadevergoeding. Vanwege de saneringswerkzaamheden van het vervuilde terrein kende de provincie Overijssel hen een schadevergoeding toe. De omwonenden waren het onder andere niet eens over de hoogte van het bedrag en stapten naar de bestuursrechter.

De rechtbank oordeelt dat de provincie kon besluiten om deze schadevergoeding toe te wijzen. Het gaat om vergoedingen die worden toegekend vanwege tijdelijke overlast vanwege de sanering. Er is hier geen sprake van een schadevergoeding door onrechtmatig handelen van de provincie, zoals de omwonenden stellen. De bodemverontreiniging is niet veroorzaakt door de provincie maar door Olasfa, de asfaltfabriek die daar tot 1983 zat.

De rechtbank concludeert: “Met het oog op de bescherming van het milieu heeft verweerder het op zich genomen om deze verontreiniging te saneren. Dat de bodemsanering voor omwonenden heeft geleid tot overlast maakt niet dat deze in het algemeen belang ondernomen sanering daarmee onrechtmatig is.”

Terreurdreiging: Kan een moeder met kinderen op vakantie naar Londen?

Een gescheiden moeder wil met 3 minderjarige kinderen op vakantie naar Londen. Omdat ze gescheiden is heeft ze ook de toestemming van de vader nodig. Alleen, de vader weigert. Hij vindt Londen gelet op mogelijke terroristische aanslagen te onrustig en te gevaarlijk.

Hoe oordeelt de rechter? Kan de moeder met haar kinderen op vakantie?

Terug in dienst na emotioneel indienen ontslag

Moet je een man die zelf op staande voet ontslag heeft genomen weer terugnemen in dienst? Ja, dat is het oordeel van de kantonrechter in deze zaak.

Na 32 jaar dienstverband nam een man per direct ontslag. Hij was boos omdat zijn leidinggevende hem aansprak op zijn functioneren. Ook na een afkoelingsperiode van 5 minuten bleef hij bij zijn standpunt en vertrok naar huis. Zijn werkgever belde hem die dag meermalen thuis op om te vragen of hij zich wel bewust is van de consequenties. Ook zijn vrouw maakte zich zorgen, wist hij wel wat hij deed? Toch bleef de man bij zijn standpunt.

Een dag later mailt de man zijn werkgever: Het was een opwelling uit boosheid, hij wil zijn ontslagaanvraag terugdraaien en hij meldt zich ziek. Een paar dagen later stuurt zijn gemachtigde namens hem een brief met dezelfde strekking. Maar, de werkgever weigert en houdt de man aan zijn opzegging.

De kantonrechter oordeelt dat het bedrijf de man wél terug moet nemen. Voor een ontslag is een "duidelijke en ondubbelzinnige" verklaring van de werknemer vereist. Dit moet omdat er ernstige gevolgen zijn bij het zelf opzeggen van het dienstverband. Bijvoorbeeld dat je geen werkloosheidsuitkering kunt krijgen. 

In dit geval had de werkgever beter moeten controleren of de man wel echt zijn ontslag wilde indienen. De telefoontjes en zelfs een bevestiging per e-mail waren allemaal op de dag zelf. Hierdoor ging de werkgever voorbij aan de gemoedstoestand van de man, die die dag ontegenzeggelijk en onweersproken boos was en emotioneel flink van slag lijkt te zijn geweest. De kantonrechter is er niet van overtuigd geraakt dat de man zijn ontslag weloverwogen heeft ingediend. De werkgever had moeten begrijpen dat werknemer die dag niet in zijn ‘normale’ doen was.

Uitspraken

Meest gelezen berichten