Laden...

Celstraf voor coronabedreiging

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Celstraf voor coronabedreiging
Rotterdam, 30 maart 2020

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag bij een supersnelrechtzitting voor de meervoudige kamer een celstraf opgelegd voor een corona gerelateerd misdrijf.

Hoogte straf in crisistijd

Een belangrijk twistpunt bij de behandeling van deze zaken was of dit soort misdrijven onder de huidige crisisomstandigheden zou moeten leiden tot een hogere straf.

De rechtbank vindt in zijn algemeenheid dat, dat op dit moment voor de hand ligt. Daar geven de huidige onzekere, beangstigende maatschappelijke omstandigheden alle reden toe.

Cruciale beroepen

Dit geldt nog meer als de slachtoffers van die misdrijven personen zijn die werkzaam zijn in cruciale beroepen en/of vitale processen.

Verschillende categorieën

De rechtbank onderscheidt verschillende categorieën van coronamisdrijven en geeft in zijn algemeenheid aan in welke mate bij de straftoemeting rekening kan worden gehouden met het coronavirus.

Welke categorieën dat zijn is te lezen in de uitspraak (zie de uitsprakenlink onderaan deze pagina).

Beoordeling per geval

Hoewel de bijzondere omstandigheden van dit moment in beginsel aanleiding geven tot hogere straffen is de rechtbank van oordeel dat per geval steeds goed moet worden gekeken naar het concrete misdrijf, de ernst daarvan en alle omstandigheden. De rechter moet in deze crisis ook, of misschien wel juist, waken voor een te algemene ophoging van straf.

Op dit moment worden in Rotterdam nog 3 van dit soort zaken behandeld. De uitspraken in die zaken worden telkens in de uitsprakenlink hieronder toegevoegd.

Uitspraken