Laden...

Celstraffen in Vestia-zaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Celstraffen in Vestia-zaak
Rotterdam, 17 juli 2018

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag twee hoofdverdachten in de woningcorporaties Vestia-zaak veroordeeld tot gevangenisstraffen voor omkoping, oplichting van Vestia, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen, alsmede een aantal fiscale delicten. De rechtbank acht bewezen dat de makelaar (‘introducing broker’) van zakenbanken, die in 2012 de fraude bij Vestia zelf bekend maakte, zes jaar lang ruim € 10 miljoen euro aan steekpenningen aan de kasbeheerder (‘treasury & control manager’) van Vestia heeft betaald. Hij kreeg 30 maanden celstraf, de kasbeheerder kreeg 36 maanden.

Gebeurtenissen

De makelaar van zakenbanken bemiddelde bij rentederivaten en leningen die banken afsloten met woningcorporatie Vestia. Tussen 2004 en 2011 verdiende deze verdachte met de afsluitprovisies 20 miljoen euro. De rechtbank acht bewezen dat hij daarvan de helft doorbetaalde aan de kasbeheerder van Vestia. Vestia kwam door de derivaten in grote problemen toen de rente in 2012 sterk daalde. De banken eisten toen miljarden euro’s als onderpand. De makelaar besloot zelf de fraude wereldkundig te maken, stapte naar het OM en heeft bekend.

 
Beide verdachten hebben van de omkooprelatie ruimschoots geprofiteerd. De kasbeheerder deelde mee in de door de banken aan de makelaar uitbetaalde afsluitprovisie. De makelaar profiteerde van de transacties die de kasbeheerder bij hem aanbracht.
De kasbeheerder had bij Vestia volledige vrijheid en bevoegdheid voor het aangaan van contracten. Controle op zijn handelen was er nauwelijks. De kasbeheerder heeft altijd benadrukt dat hij het belang van Vestia voorop heeft gesteld, maar hij diende ook zijn eigen belang. Dat leverde hem miljoenen op.


De kasbeheerder meldde zijn ‘extra’ inkomsten en samenwerking met de makelaar van zakenbanken niet bij zijn werkgever. Dat is in strijd met het Financieel Statuut van Vestia. Hij verwijderde e-mails, waaruit de relatie met de makelaar en de afsluitprovisie bleek. Ook verwijderde hij, toen de situatie bij Vestia uit de hand dreigde te lopen, zijn e-mailcorrespondentie met de makelaar en vroeg hem dit ook te doen. 
De steekpenningen heeft de kasbeheerder witgewassen door het geld te besteden aan onder andere de financiering van zijn hypotheek, de verbouwing en inrichting van zijn woning, kleding en exclusieve wijnen.

 
De rechtbank acht ook bewezen dat de makelaar samen met een compagnon een onafhankelijk, financieel adviseur uit de treasury commissie van de woningcorporaties Portaal en De Woonplaats heeft omgekocht. Verder heeft de makelaar onjuist aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting en geen juiste administratie gevoerd.

Hebzucht

Hebzucht dreef de verdachten tot het overschrijden van grenzen. Grenzen die door ieder weldenkend mens worden aangevoeld, maar waarvoor de verdachten hun ogen sloten toen het aankwam op eigen gewin. Dat extreme afsluitprovisies door de banken bijdragen aan de verleiding van het grote geld doet niets af aan de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer of werknemer.

Integriteit

In de Vestia-affaire zijn de integriteit van de ondernemer of opdrachtnemer tegenover zijn opdrachtgever, de integriteit van de werknemer tegenover zijn werkgever, maar ook de integriteit in het licht van de publieke moraal geschonden.

Straffen

Alles overziend komt de rechtbank tot een straf van 36 maanden voor de kasbeheerder van Vestia en 30 maanden voor de makelaar van zakenbanken, beide met aftrek van voorlopige hechtenis.
Daarbij is rekening gehouden met de schending van de redelijke termijn.

Uitspraken