Nieuwe werkwijze in familiezaken ‘versnelde regiezitting bij echtscheidingszaken’

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Nieuwe werkwijze in familiezaken ‘versnelde regiezitting bij echtscheidingszaken’
Rotterdam, 19 april 2016

Dit jaar hebben de teams familie van de rechtbank Rotterdam de pilot Regierechter in familiezaken afgerond. In de pilot werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd met het uitgangspunt ‘één gezin, één rechter’. De pilot beoogde de escalatie van conflicten tussen ouders te verminderen dan wel te voorkomen, waarbij het belang van de kinderen centraal staat. Het  uitgangspunt ‘één gezin, één rechter’ blijft na de pilot gehandhaafd.

Voor de behandeling van ‘echtscheidingszaken op tegenspraak zonder ouderschapsplan’ is een versnelde regiezitting geïntroduceerd. Uit een voorlopige evaluatie door de rechtbank is gebleken dat de versnelde regiezitting niet in alle zaken een toegevoegde waarde had. Daarom heeft de rechtbank de nieuwe werkwijze als volgt aangepast:
De rechtbank zal op het moment van indiening van het verweerschrift in echtscheidingszaken waarbij het ouderschapsplan ontbreekt in alle zaken een brief sturen aan de advocaten van partijen. In deze brief verzoekt de rechtbank aan de advocaat om binnen 14 dagen gemotiveerd aan te geven of een versnelde regiezitting wel of niet gewenst is. De rechtbank beoordeelt dit verzoek binnen 14 dagen.

Doel

Doel van de introductie van de versnelde regiezitting is om meer rechtspraak op maat te bieden en een kwalitatief betere behandeling van (echtscheiding)zaken te krijgen. Het belang van het kind staat hierbij centraal. 

Evaluatie

Deze nieuwe werkwijze is voorlopig en zal rond 1 oktober 2016 worden geëvalueerd. De rechtbank is nog in afwachting van de resultaten van de evaluatie van de pilot regierechter door de Vrije Universiteit Amsterdam, welke resultaten eind december 2016 worden verwacht.

Uitspraken

Meest gelezen berichten