Laden...

Pilot Huiselijk Geweld leidt tot nieuwe werkwijze

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Pilot Huiselijk Geweld leidt tot nieuwe werkwijze
Rotterdam, 01 juli 2021
De pilot combizittingen huiselijk geweld heeft ruim 3 jaar gelopen en is net geëvalueerd. Uitkomst van die evaluatie (pdf, 697,1 KB) is dat de rechtbank Rotterdam start met een nieuwe werkwijze voor de behandeling van zaken die te maken hebben met huiselijk geweld.

In gesprek met Henriëtte Kernkamp (rechter), Dedy Woei-A-Tsoi (officier van justitie) en Kees Zeebregts (procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis). Zij zijn al geruime tijd betrokken bij de pilot.
Groot maatschappelijk probleem

Henriëtte Kernkamp : 'Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en vindt helaas (te) vaak plaats. Vaak heeft huiselijk geweld te maken met allerlei problemen die binnen het gezin spelen. De verschillende problemen in eenzelfde gezin (denk aan schulden, verslaving, agressieproblematiek, echtscheiding) en daaruit voortkomende juridische procedures worden door verschillende rechters (straf-, jeugd- en familierecht) behandeld.'

Tijdens de behandeling van de strafzaak komt de strafrechter niet toe aan bespreking van de achterliggende problematiek. Maar als die problemen blijven bestaan, is de kans groot dat het huiselijk geweld zich herhaalt.'

De rechtbank Rotterdam heeft samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, een organisatie waarin gemeenten, politie en justitie, de reclassering, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdbeschermingsorganisaties hun krachten hebben gebundeld, de afgelopen jaren samengewerkt om er voor te zorgen dat alle juridische procedures rondom een gezin dat met huiselijk geweld te maken heeft gecombineerd door dezelfde (straf)rechter worden behandeld. Hierbij staat minder de straf maar meer de oplossing van de onderliggende problemen centraal.

Dedy Woei-A-Tsoi: 'Dat geeft de officier van justitie de mogelijkheid om een passender strafeis te formuleren en kan de rechter in de juridische procedures beslissingen nemen die er hopelijk aan bijdragen dat het geweld binnen het gezin stopt.  Dat is niet alleen belangrijk voor de ruziënde ouders maar vooral ook voor de kinderen in het gezin.'


Elke dag een zitting


 ‘Uitkomst van de evaluatie van de pilot is dat het gecombineerd behandelen van deze zaken door dezelfde rechter onderdeel wordt van de nieuwe werkwijze. Daarnaast worden de huiselijk geweld zaken waarin geen andere juridische procedure loopt dan de strafzaak op speciale themazittingen behandeld. Ook voor deze strafzaken wordt meer tijd ingepland zodat de onderliggende problematiek op de zitting besproken kan worden.’

Op 1 september 2021 starten de voorbereidingen voor de nieuwe werkwijze die op 1 januari 2022 geïmplementeerd moet zijn. Vanaf die laatste datum is er wekelijks 1 combizitting waarop meerdere zaken rondom een gezin door dezelfde rechter worden behandeld. 

Daarnaast zijn er per week 4 themazittingen huiselijk geweld waar in beginsel alleen de strafzaak wordt behandeld. Eén keer per maand vindt er een themazitting plaats in het Huis van de Wijk (in het kader van de wijkrechtspraak). 

Kees Zeebregts: 'Ook in de nieuwe werkwijze hebben OM , Zorg- en Veiligheidshuis en de advocatuur een belangrijke signalerende rol. Als blijkt dat er meerdere juridische procedures rondom een gezin.'Uitspraken