Vordering in kort geding van Gemeente Dordrecht e.a. jegens Gemeente Barendrecht toegewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Vordering in kort geding van Gemeente Dordrecht e.a. jegens Gemeente Barendrecht toegewezen
Rotterdam, 21 december 2015

De vordering in het kort geding van Gemeente Dordrecht e.a. tegen Gemeente Barendrecht tot betaling van een deel van het exploitatietekort van de Stichting ToBe over de maand december 2015 is bij vonnis van 21 december 2015 toegewezen.

De vordering is toegewezen, omdat het, naar het oordeel van de kortgedingrechter, aan de desbetreffende gemeenten, en dus ook aan Gemeente Barendrecht, is om gezien de bijzondere omstandigheden (waaronder de op 7 december 2015 aan Stichting ToBe verleende surseance van betaling) hun medewerking te verlenen om -via de bewindvoerder- de betaling van de salarissen over de maand december 2015 veilig te stellen. Als de bewindvoerder de salarissen niet kan betalen volgt onontkoombaar een dezer dagen een faillissement. Na betaling van de salarissen heeft de bewindvoerder enige weken de gelegenheid om naar oplossingen te zoeken.

In het vonnis wordt geen oordeel gegeven omtrent de (subsidie)verplichtingen van Gemeente Barendrecht vanaf 2016.

Uitspraken

Meest gelezen berichten