Laden...

Handelsrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Organisatie > Handelsrecht

Team handel en haven

Het team handel en haven behandelt onder andere zaken op het gebied van:

 • Algemene handelszaken
 • Verzekeringsrecht
 • Letselschade
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Kort gedingen
 • Beslagverzoeken

Tevens behandelt het team civiele zaken op het terrein van:

 • Zeerecht, Binnenvaartrecht, Vervoerrecht en Maritiem recht (Maritieme Kamer)
 • Ondernemingsrecht
 • Faillissementsrecht
 • IE-recht
 • Algemeen verbintenissenrecht

 

Maritieme Kamer 

Maritieme kamer

De maritieme kamer is onderdeel van team handel en haven en behandelt civiele zaken op het gebied van zee-, binnenvaart-, vervoerrecht en maritiem recht. De rechtbank Rotterdam is binnen Nederland (sinds 01-01-2017) exclusief bevoegd voor het behandelen van scheepvaartzaken.

De rechtbank Rotterdam biedt de mogelijkheid om op verzoek van partijen in scheepvaartzaken in het Engels te procederen. Ook worden Engelstalige samenvattingen van uitspraken in scheepvaartzaken gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Maritime chamber

The maritime chamber of the Rotterdam court has- within the boundaries of EU rules- exclusive jurisdiction in nearly all shipping cases in the Netherlands.

Many port-related cases result from an international context. That is why parties can opt to conduct legal proceedings in English. Summaries in English of important (maritime) court rulings are published at rechtspraak.nl

 

Praktische informatie aanbrengen zaken

Voor de verdeling van de zaken geldt het zaaksverdelingsreglement dat u kunt vinden op de pagina regels en procedures rechtbank Rotterdam.

Dagvaardingen handel

Alle dagvaardingszaken handel en familie kunnen op beide hoofdlocaties worden ingediend. Zij worden ingeboekt bij de roladministratie in Rotterdam en behandeling van de zaak vindt daar plaats in ieder geval totdat, na antwoord, een inhoudelijke behandeling aan de orde is.

Specialismen die volgens het zaaksverdelingsreglement alleen in Rotterdam worden behandeld, worden toegewezen aan een van de enkel- of meervoudige kamers bij het team handel en haven in Rotterdam en worden in beginsel ook daar ter zitting behandeld.

De zaken die volgens het zaaksverdelingsreglement op beide locaties worden behandeld, worden, zodra, na antwoord, een inhoudelijke behandeling aan de orde is, toegewezen aan een van de enkel- of meervoudige kamers bij het team handel en haven in Dordrecht of Rotterdam. Daarbij worden in beginsel de bevoegdheidsregels van de derde afdeling van titel 2 van boek 1 Rechtsvordering toegepast op de lijst van gemeenten.

 

Kort gedingen

Alle verzoeken in verband met nog aan te brengen kortgedingdagvaardingen worden gericht aan het bureau voorzieningenrechter in Rotterdam. De zaken worden vervolgens – in beginsel met inachtneming van de specialismen in het hiervoor opgenomen schema met toepassing van de bevoegdheidsregels van de derde afdeling van titel 2 van boek 1 Rechtsvordering toegepast op de lijst van gemeenten – gepland op een van de reguliere kortgedingzittingen in Dordrecht of Rotterdam en daar behandeld en afgedaan door de voorzieningenrechter van die zitting.

Een kort geding dat vanwege een zeer groot spoedeisend belang op een andere dag en tijd moet worden behandeld dan op een van de geplande zittingen, wordt behandeld door een van de voorzieningenrechters op een van de zittingslocaties. Voor zaken die zodanige spoed hebben dat niet kan worden gewacht tot de griffie open is, kunnen advocaten bellen met 06 22 39 39 09.

Indiening van stukken voorafgaand aan de zitting geschiedt op de locatie die voor behandeling is aangewezen.

 

Rekesten aan de voorzieningenrechter

Alle rekesten aan de voorzieningenrechter, waaronder beslagrekesten, worden ingediend in Rotterdam en aldaar afgedaan door de dienstdoende voorzieningenrechter uit het team handel en haven.

Voor zaken die zodanige spoed hebben dat niet kan worden gewacht tot de griffie open is, kunnen advocaten bellen met 06 22 39 39 09.

 

Handelsrekesten

Specialismen die volgens het zaaksverdelingsreglement alleen in Rotterdam worden behandeld, worden toegewezen aan een van de enkel- of meervoudige kamers bij het team handel en haven in Rotterdam en worden in beginsel ook daar ter zitting behandeld.

De zaken die volgens het zaaksverdelingsreglement op beide locaties worden behandeld, worden toegewezen aan een van de enkel- of meervoudige kamers bij het team handel en haven in Dordrecht of Rotterdam. Daarbij worden in beginsel de bevoegdheidsregels van de tweede afdeling van titel 3 van boek 1 Rechtsvordering toegepast op de lijst van gemeenten.