Laden...

Zittingsrooster rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Rotterdam > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Rotterdam

Zittingen van de rechtbank Rotterdam vinden plaats op de locaties Rotterdam en Dordrecht. Op de zittingsroosters ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen ze zijn. Publiek is beperkt welkom. Hier leest u hoe u zich kunt aanmelden voor het bijwonen van een zitting.

Kanton

Locatie Rotterdam

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen.

Rolzittingen waarop nieuwe zaken kunnen worden aangebracht, zijn er op dinsdag t/m donderdag en zijn ingedeeld naar de beginletter van de achternaam van gedagvaarde (rechts)persoon:

DagGedagvaarde (rechts)persoonBehandeld door
Dinsdag 10.00 uur A t/m G, aangebracht door overige deurwaardersTeam 1
Dinsdag 11.00 uurA t/m G, aangebracht door Maas-Delta en Bazuin & Partners, Flanderijn, Veth en Van Es, De Jong-Snelderwaard en LAVGTeam 1
Woensdag 10.00 uur H t/m O, aangebracht door overige deurwaardersTeam 2
Woensdag 11.00 uurH t/m O, aangebracht door Maas-Delta en Bazuin & Partners, Flanderijn, Veth en Van Es, De Jong-Snelderwaard en LAVGTeam 2
Donderdag 10.00 uurP t/m Z, aangebracht door andere deurwaarders dan de twee onderstaandeTeam 1
Donderdag 11.00 uurP t/m Z, aangebracht door Maas-Delta en Bazuin & Partners, Flanderijn, Veth en Van Es, De Jong-Snelderwaard en LAVGTeam 1

Zie de letterverdeling over de teams voor meer informatie.

Lopende-zakenrol:

DagBehandeld door
Dinsdag 10.00 uur Team 2
Dinsdag 11.00 uurTeam 1

Vonnissen

Vonnissen worden voor alle teams op vrijdagen uitgesproken.

Locatie Dordrecht

Nieuwe zaken, lopende zaken en de vonnissenrol: iedere donderdag vanaf 10.00 uur Extrajudiciële zittingen: iedere donderdag om 9.00 uur

Handelsrecht, familie- en jeugdrecht

Locaties Rotterdam en Dordrecht

Zittingen voor zaken waarop het handelsrecht of het familie- en jeugdrecht van toepassing zijn, kunnen op alle werkdagen plaatsvinden. De handelsrechtzittingen kunt u als publiek bijwonen, de familie- en jeugdrechtzittingen niet.
Nieuwe-zaken-, lopende-zaken- en vonnissenrol* voor civiele handelszaken die beginnen met een dagvaarding vinden iedere woensdag om 10.00 uur plaats.

*Het gaat hier niet om een fysieke zitting, maar om een vast moment in de week waarop advocaten en rechtbank stukken en instructies met elkaar uitwisselen.

Bestuursrecht

Locaties Rotterdam en Dordrecht

Zittingen voor zaken waarop het bestuursrecht van toepassing is, kunnen op alle werkdagen plaatsvinden. Bewaringszittingen (waarop het vreemdelingenrecht van toepassing is) vinden in de regel op woensdag en donderdag plaats op de locatie Rotterdam.

Strafrecht

Locaties Rotterdam en Dordrecht

Zittingen voor zaken waarop het strafrecht van toepassing is, vinden op alle werkdagen plaats en worden behandeld door de:

  • Politierechter (die zaken behandelt waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist): bijna dagelijks om 9.00 uur of 13.30 uur 
  • Meervoudige kamer (3 rechters die zaken behandelen waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken): elke dag om 09:00 uur of 13:30 uur
  • Strafkantonzittingen (lichte strafzaken zoals snelheidsovertredingen): bijna dagelijks in de ochtend.

Digitale zittingszaal locatie Rotterdam

Digitale zittingszaal locatie Rotterdam