Laden...

Op de (kanton)rol: 'Xizzel is overstuur van de buurman'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Op de (kanton)rol: 'Xizzel is overstuur van de buurman'
Breda, 24 februari 2021

Het is vanochtend een drukte van belang in de Bredase zittingszaal van kantonrechter Huib de Ruijter. Mensen die in beroep (verzet) zijn gegaan tegen een boete (strafbeschikking) vinden er een luisterend oor. In 3 afleveringen passeren telkens 2 zaken van deze ochtend de revue. Vandaag aflevering 2 over een blaffende hond en een bemoeizuchtige heer.

De boxerbezitters op nummer 34 hebben het verbruid bij de buurman. Hij vindt hun 9 maanden oude boxer, luisterend naar de naam Xizzel, een herrieschopper. En warempel, als een boa van de gemeente Breda poolshoogte neemt en naar binnen kijkt, hoort hij wat de buurman ook hoort: een blaffende hond – wel 15 minuten lang. ‘Ik zag en hoorde de jonge hond blaffen in zijn hondenbench’, schrijft de boa. Hij weet genoeg: de geluidsoverlast veroorzakende boxerbezitters verdienen een boete van 140 euro.

Bench

Helemaal niet zegt Joop (68).* ‘We waren niet thuis. Voor het eerst sinds de komst van Xizzel hadden we haar alleen gelaten. We zijn 3 kwartier weggeweest. Toen we vertrokken, blafte de hond niet en toen we terugkwamen ook niet.’ Zijn echtgenote vervolgt: ‘Er is een voorgeschiedenis: Xizzel kon moeilijk aan de bench wennen. Dat kan gepaard gaan met geblaf. Je moet dan niet na 5 of 10 minuten denken: wat zielig, we halen hem eruit. Je moet het soms wel een half uur volhouden. Daarover hebben we een verklaring van een hondengedragstherapeut meegenomen die Xizzel goed kent.’

Ziek

‘Dat begrijp ik allemaal, maar het is wel vervelend voor de buurman. Je zit niet te wachten op een hond die een kwartier lang blaft. Dat zou ik ook niet leuk vinden’, reageert kantonrechter Huib de Ruijter. Joops echtgenote: ‘Xizzel is overstuur van de buurman. Ze was een spontane en vlotte pup. Toen ze als pup ziek werd, hebben we haar mee naar boven genomen. Daarna moest ze weer wennen om alleen te zijn. Ze heeft toen de eerste dag met tussenpozen anderhalf uur in de bench geblaft en gepiept. De buurman raakte helemaal over zijn toeren. Hij bonkte vreselijk op de muur en op de ramen. De pup is daar zó van geschrokken. Zij heeft gespuugd en het huis onder geplast. Sindsdien is zij overprikkeld. Nu zit de hond op medicatie.’

Waakzaam

En dan de boa. Die post om half twaalf voor het raam en kijkt naar binnen. ‘Welke hond zou dan niet gaan blaffen?’, vraagt Joops echtgenote aan de kantonrechter. ‘Een goed gefokte boxer is waakzaam.’ ‘Maar was het niet beter geweest als 1 van u die dag thuis was gebleven?’, vraagt de rechter nog. De echtgenote: ‘Nee, de hond was getraind dat ze 35 minuten alleen kon zijn, zonder dat we echt weg waren. Ik zat dan achter de deur en kwam naderhand naar binnen. Nu waren we voor het eerst écht weg. En dan krijg je het verhaal dat de hond een kwartier heeft staan blaffen. En dan blijkt dat die boa voor het raam heeft gestaan.’

Overprikkeld

Xizzel heeft geluidsoverlast veroorzaakt, vindt officier van justitie Tisha Keller. ‘Ik hoor dat de hond blafte omdat de boa voor de deur stond, maar er waren eerdere meldingen. De buren hoeven dat geblaf niet te dulden.’ Omdat de blafzaak van 2019 is en de hondendeskundige verklaart dat de hond overprikkeld is, vraagt ze om een voorwaardelijke geldboete van 140 euro. De kantonrechter gaan daar niet in mee. ‘Ik geloof graag dat uw hond geluidsoverlast heeft veroorzaakt, maar ik sluit niet uit dat de hond zo lang blafte omdat een vreemde man voor het raam stond. Misschien heeft hij wel getikt, daar weten we niets van. Ook omdat het een ouder feit is, verklaar ik u schuldig zonder dat ik u een straf opleg.’

‘De handhavers spraken Jip en Janneke Frans’


Emmanuel* zit op 14 augustus 2019 in de intercity naar Brussel. Hij moet er in Breda uit. Het is onrustig in de trein. De conducteur rent achter 2 Fransen aan. Het conflict met de Fransen zet zich voort op spoor 7 van het treinstation in Breda als boa’s en politieagenten zich melden. Emmanuel (40) moet er toch uit in Breda en het lijkt hem een goed idee om zich met de onenigheid te bemoeien. ‘Ik wilde helpen, want ik ben tweetalig.’

Hulp

‘Dat zei u inderdaad tegen de boa’s en de politie op het station, maar zij zeiden: “Wij zijn ook tweetalig. Wij hebben uw hulp niet nodig. Ga weg.” U hoefde niet te vertalen’, reageert kantonrechter Huib de Ruijter. Maar Emmanuel, een forse vent, gaat niet weg, hij blijft. De agenten en de boa’s worden er kriegelig van. Of hij 5 meter achteruit wil gaan. Dat wil Emmanuel niet. Hij begint zich in het Frans met het dispuut te bemoeien. Het wordt allengs onprettiger op spoor 7. ‘Als u niet vertrekt krijgt u een boete’, zegt een agent. Emmanuel blijft staan en zet de conversatie voort. Hij krijgt prompt een boete van 95 euro. 

Schreeuwen

Of Emmanuel vervolgens zo goed wil zijn om zich te identificeren. Daar is Emmanuel niet toe genegen. ‘Die krijg je niet van mij.’ Hup, een tweede bekeuring van 95 euro. ‘De verbalisanten vragen u om weg te gaan en u doet het gewoon niet’, zegt kantonrechter De Ruijter. Emmanuel: ‘Ik wilde helpen met vertalen. Zij houden iemand aan die geen kaartje bij zich heeft.’ De rechter: ‘Dat is uw pakkie-an toch niet?’ Dat begrijpt Emmanuel niet. ‘Er waren zoveel mensen. Die Franse jongen stond te schreeuwen. Ik wilde dat hij die mensen fatsoenlijk zou behandelen. Het probleem was dat het Frans van die handhavers niet zo goed was. Ze spraken Jip en Janneke Frans.’

Museumjaarkaart

‘Maar daar hebt u niks mee te maken. Een politieagent schrijft dat ze u 3 keer hebben gezegd weg te gaan, en u deed dat niet.’ Emmanuel: ‘Ik wilde helpen’. De rechter: ‘Maar dat is u niet gevraagd.’ Emmanuel: ‘Is het niet toegestaan om te helpen als er problemen zijn?’ De rechter: ‘De boa’s en politieagenten zijn opgeleid om met zulke problemen om te gaan. En dan wordt u gevraagd om uw identiteitsbewijs. Waarom geeft u dat niet?’ Emmanuel: ‘Dat was toch niet relevant? De rechter: ‘De politie bepaalt de relevantie, niet u.’ Emmanuel: ‘Ik heb mijn treinabonnement laten zien. Dat is toch genoeg?’ De rechter: ‘Dat is geen ID. Op mijn museumjaarkaart staat ook een foto, maar het is geen ID. Dat weet u toch wel?’

Hinderlijk

Emmanuel loopt dus op die zomeravond in 2019 op perron 7 tegen 2 bekeuringen op. Volgens officier van justitie Tisha Keller terecht. ‘Mijnheer bemoeilijkte het werk van de boa’s en de politie en hij weigerde zijn identiteitsbewijs te laten zien. Mijnheer zegt dat hij wilde helpen, maar die hulp was niet nodig. Vervolgens gedroeg hij zich hinderlijk.’ Omdat de episode zich bijna 2 jaar geleden afspeelde en Emmanuel binnen 3 minuten 2 boetes kreeg, vindt de officier 1 onvoorwaardelijke boete van 95 voor het hinderen van de agenten en 1 voorwaardelijke boete van 95 euro voor het niet laten zien van zijn ID billijk. 

Raar

Emmanuel heeft het laatste woord. ‘Dus een boa mag ook naar mijn identiteit vragen?’ ‘Ja, die mocht dat. Hij mag een proces-verbaal opmaken. Om de persoonsgegevens te controleren heeft hij uw ID nodig.’ ‘Ja, maar ik wilde helpen. Het is dan toch raar dat ik daarvoor een boete krijg?’ ‘De politie had geen behoefte aan uw hulp. Ze hebben 3 keer tegen u gezegd dat u weg moest gaan. Daar had u naar moeten luisteren.’ De kantonrechter volgt de eis van de officier en geeft Emmanuel 1 onvoorwaardelijke boete van 95 euro en 1 voorwaardelijke van 95 euro. Emmanuel: ‘Het heeft zo lang geduurd; ik ga meteen betalen.’

* Dit zijn niet hun echte namen.

Lees hier meer 'Op de Rol'-verhalen.


Uitspraken