Laden...

De Nieuwe zaaksbehandeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBestuursrecht > Procedures > De Nieuwe zaaksbehandeling

Oplossingsgerichtheid

De kern van de Nieuwe zaaksbehandeling is oplossingsgerichtheid, zaken sneller op zitting brengen en rechtspraak op maat. Deze werkwijze is nu voor vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken ingevoerd. Uitgangspunt is dat zaken 13 weken na binnenkomst van het beroepschrift op zitting komen. Doel van de zitting is om in één keer tot een definitieve oplossing van het juridische geschil te komen. Dat kan ook doordat de rechter samen met partijen onderzoekt of het conflict niet op een andere (effectievere) manier kan worden opgelost dan alleen met een uitspraak van de rechter.

Plannen zitting

Als een zaak na 13 weken op zitting wordt behandeld vraagt dat ook wat van partijen. In dat geval vraagt de rechtbank partijen om al in een vroeg stadium te zeggen op welk tijdstip de zitting kan plaatsvinden. Partijen krijgen daartoe meestal binnen enkele weken na ontvangst van het beroepschrift een (voor-) aankondiging toegestuurd. Partijen hebben vervolgens de mogelijkheid om binnen een week om een nieuwe zittingsdatum te verzoeken. Indien niet of te laat om uitstel van de zitting is verzocht, wordt aan partijen zo spoedig mogelijk een definitieve kennisgeving gestuurd.

Behandeling ter zitting

Tijdens de zitting bespreekt de rechter met partijen wat de beste behandeling van de zaak is voor hen. De rechter heeft hierbij ook aandacht voor het eventuele onderliggende conflict en de wijze waarop dat kan worden opgelost. Zo kan de rechter met partijen tijdens de zitting bekijken of een schikking mogelijk is of dat het geschil geschikt is voor een mediationtraject. Ook kan de rechter de eisende partij in de gelegenheid stellen haar standpunten nader te onderbouwen of van meer bewijs te voorzien. Dit wordt dan meestal ter zitting met partijen besproken. De rechter kan ook een tussenuitspraak doen waarbij het bestuursorgaan een gebrek mag herstellen.

Uitspraak

De rechter kan mondeling of schriftelijk uitspraak doen. Een mondelinge uitspraak kan hij aan het eind van de zitting doen. Als een schriftelijke uitspraak nodig is, doet de rechter in principe binnen 6 weken uitspraak.

Definitieve geschilbeslechting

Voordat de Nieuwe zaaksbehandeling werd ingevoerd kwam het vaak voor dat een besluit alleen om juridische gebreken werd vernietigd. Met de Nieuwe zaaksbehandeling gebeurt dat veel minder. De rechter probeert zoveel mogelijk een definitieve inhoudelijke beslissing in een zaak te nemen.

Doelmatige oplossing

Voor partijen geldt dat zij een gezamenlijk belang hebben en dat is een efficiënte en doelmatige oplossing van het geschil. Dit vergt naast de inspanning van de rechter ook een bepaalde houding van procespartijen. Daar hoort bij dat procespartijen zich flexibel opstellen en dat procesvertegenwoordigers / gemachtigden over voldoende mandaat beschikken om mee te bewegen met de ontwikkelingen die zich tijdens de zitting kunnen voordoen.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact