Laden...

Procedures bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Bestuursrecht > Procedures

Niet eens met besluit bestuursorgaan

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

 

Procedures vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Er zijn verschillende procedures, deze staan beschreven in de volgende onderwerpen:

 

Voorlopig oordeel bij spoed

Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast een lopende bezwaar- of beroepsprocedure. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang.

 

Hoger beroep in een bestuurszaak

Welk gerecht het hoger beroep behandelt, is afhankelijk van het soort zaak:

Belastingrecht

De 4 gerechtshoven oordelen over belastingzaken in hoger beroep.

Sociale zekerheid en ambtenaren

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt zaken in hoger beroep over studiefinanciering, sociaal zekerheids- en ambtenarenrecht.

 

Economisch bestuursrecht en tuchtrechtspraak

De Rechtbank Rotterdam behandelt zaken op grond van de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt het hoger beroep in deze zaken. Daarnaast is het CBb belast met tuchtrechtspraak voor accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet.

Overige zaken inclusief vreemdelingenrecht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoger beroepsrechter in de overige zaken inclusief vreemdelingenzaken.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.