Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Andere termen voor civiel recht zijn privaatrecht en burgerlijk recht. De rechtsgebieden familierecht en handelsrecht vallen onder het civiel recht.

Soorten civiele procedures

Binnen het civiel recht kunt u 2 soorten procedures bij de rechter starten: een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure.

Dagvaardingsprocedure

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Verzoekschriftprocedure

Bij een verzoekschriftprocedure vraagt u in een brief de rechter om iets te doen. Bijvoorbeeld om een echtscheiding uit te spreken. De andere partij, of een belanghebbende, kan hierop reageren (in verweer gaan).

Als u een dagvaardings- of verzoekschriftprocedure start, is een uitgebreide procedure (bodemprocedure) de standaard. Heeft u met spoed een uitspraak nodig van de rechter? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) beginnen.

Kantonrechter of civiele rechter?

Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag waar het conflict over gaat, gaat u naar de kantonrechter of civiele rechter.

Wanneer naar de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Wanneer naar de civiele rechter?

De civiele rechter behandelt civiele zaken van € 25.000 of meer of van onbepaalde waarde. Van onbepaalde waarde is sprake als in een zaak partijen twisten over de vraag of er tussen hen een overeenkomst bestaat. Of een zaak waarin aan de rechter wordt gevraagd om een verbod op te leggen. Verder gaat de civiele rechter over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie.

De kantonrechter behandelt ook lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).

 

Gemachtigde bij civiel recht

Bij een rechtszaak voor de civiele rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht. Bij een rechtszaak voor de kantonrechter is dit niet verplicht, maar het mag wel. Als u een advocaat heeft, dan heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders dan een advocaat, heeft u wel een machtiging nodig.

Nieuws over civiel recht  Nieuws over civiel recht

 

 

Russian court's declaration of Yukos Oil bankruptcy not recognised in the Netherlands - final judgment17-1-2019 23:00:00<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><span lang="EN-GB"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">The Dutch Supreme Court has ruled in a final judgment that the 2006 Russian judgment declaring Yukos Oil bankrupt in the Russian Federation will not be recognised in the Netherlands. The Supreme Court today dismissed the appeal in cassation lodged against Amsterdam Court of Appeal’s decision. One key consequence of the judgment is that the Netherlands does not recognise the authority of Yukos Oil’s liquidator to perform legal transactions. This means it has been established definitively that the liquidator was not authorised to transfer shares in Yukos Finance to the Russian company OOO Promneftstroy and that Promneftstroy therefore did not become the owner of shares in Yukos Finance.</font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>
Russische faillietverklaring van Yukos Oil definitief niet erkend in Nederland17-1-2019 23:00:00<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Het Russische vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wordt in Nederland definitief niet erkend. Dat is de uitkomst in cassatie nu de Hoge Raad vandaag het beroep tegen de beslissing van het gerechtshof Amsterdam heeft verworpen. Een belangrijk gevolg van het niet-erkennen van het Russische faillissementsvonnis is dat ook de bevoegdheid van de curator van Yukos Oil om rechtshandelingen te verrichten, in Nederland niet wordt erkend. Daarmee staat definitief vast dat de curator niet bevoegd was de aandelen in Yukos Finance aan de Russische vennootschap OOO Promneftstroy over te dragen en dat Promneftstroy dus geen rechthebbende op de aandelen in Yukos Finance is geworden.</font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>
Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer10-12-2018 23:00:00<p>De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van de <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/NCC-NL">Netherlands Commercial Court</a> (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken. </p>

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum