Laden...

Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Soorten civiele procedures

Binnen het civiel recht kunt u 2 soorten procedures bij de rechter starten: een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure.

 

Dagvaardingsprocedure

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Verzoekschriftprocedure

Bij een verzoekschriftprocedure vraagt u in een brief de rechter om iets te doen. Bijvoorbeeld om een echtscheiding uit te spreken. De andere partij, of een belanghebbende, kan hierop reageren (in verweer gaan).

 

Als u een dagvaardings- of verzoekschriftprocedure start, is een uitgebreide procedure (bodemprocedure) de standaard. Heeft u met spoed een uitspraak nodig van de rechter? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) beginnen.

 

 

Kantonrechter of civiele rechter?

Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag waar het conflict over gaat, gaat u naar de kantonrechter of civiele rechter.

 

Wanneer naar de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Wanneer naar de civiele rechter?

De civiele rechter behandelt civiele zaken van meer dan € 25.000 of van onbepaalde waarde. Van onbepaalde waarde is sprake als in een zaak partijen twisten of er tussen hen een overeenkomst bestaat. Of een zaak waarbij een partij wil dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt. Verder gaat de civiele rechter over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie.

 

 

De kantonrechter behandelt ook lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).

 

Gemachtigde bij civiel recht

Bij een rechtszaak voor de civiele rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht. Bij een rechtszaak voor de kantonrechter is dit niet verplicht, maar het mag wel. Als u een advocaat heeft, dan heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders dan een advocaat, heeft u wel een machtiging nodig.

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over civiel recht  Nieuws over civiel recht

 

 

Rule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheidRule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheidhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rule-of-law-rapport-Nederlandse-rechtspraak-scoort-hoog-op-onafhankelijkheid.aspxDen Haag20-7-2021 22:00:00De rechtspraak in Nederland scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen de kwaliteit van rechtspraak te vergroten, vallen op. Dit blijkt uit het Rule of Law 2021 rapport van de Europese Commissie (EC).<p>De rechtspraak in Nederland scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van rechtspraak te vergroten, vallen op. Dit blijkt uit het gisteren gepresenteerde tweede <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3761">Rule of Law-rapport </a>van de Europese Commissie (EC). Het rapport is samen met het eerder gepresenteerde European Justice Scoreboard een onderdeel van het ‘rule of law’-mechanisme van de EU.</p>
Lichte stijging aantal faillissementen in juniLichte stijging aantal faillissementen in junihttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Lichte-stijging-aantal-faillissementen-in-juni.aspxDen Haag12-7-2021 22:00:00Rechtbanken hebben in juni 200 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 13 meer dan in mei, maar 175 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. <p>Rechtbanken hebben in juni 200 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 13 meer dan in mei, maar 175 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Vorige maand gingen 153 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 47 natuurlijke personen (individuen) failliet.</p>
Rechtspraak slaat alarm over jeugdzorg: kabinet moet nu in actie komenRechtspraak slaat alarm over jeugdzorg: kabinet moet nu in actie komenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-slaat-alarm-over-jeugdzorg-kabinet-moet-nu-in-actie-komen.aspxDen Haag21-6-2021 22:00:00Het kabinet moet onmiddellijk ingrijpen om de continuïteit in de jeugdbescherming te garanderen. Die dringende oproep doet de Rechtspraak in een brief aan minister Dekker en staatssecretaris Blokhuis.<p>Het kabinet moet onmiddellijk ingrijpen om de continuïteit in de jeugdbescherming te garanderen. Die dringende oproep doet de Rechtspraak <a title="20210621%20Jeugdbeschermingssysteem.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/PublishingImages/20210621%20Jeugdbeschermingssysteem.pdf">in een brief <span class="rnl-file-properties">(pdf, 144,7 KB)</span></a> aan minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanleiding is de mededeling van Jeugdbescherming Brabant (JBB) dat die instelling voorlopig geen nieuwe beschermingsmaatregelen zoals de ondertoezichtstelling van een kind meer uitvoert. Dat betekent dat kinderen die in de knel zitten niet de hulp en bescherming krijgen die ze volgens de rechter nodig hebben.</p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.