Laden...

Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Soorten civiele procedures


Binnen het civiel recht kunt u 2 soorten procedures bij de rechter starten: een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure.

Dagvaardingsprocedure

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Verzoekschriftprocedure

Bij een verzoekschriftprocedure vraagt u in een brief de rechter om iets te doen. Bijvoorbeeld om een echtscheiding uit te spreken. De andere partij, of een belanghebbende, kan hierop reageren (in verweer gaan).

Als u een dagvaardings- of verzoekschriftprocedure start, is een uitgebreide procedure (bodemprocedure) de standaard. Heeft u met spoed een uitspraak nodig van de rechter? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) beginnen.

Kantonrechter of civiele rechter?

Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag waar het conflict over gaat, gaat u naar de kantonrechter of civiele rechter.

Wanneer naar de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Wanneer naar de civiele rechter?

De civiele rechter behandelt civiele zaken van meer dan € 25.000 of van onbepaalde waarde. Van onbepaalde waarde is sprake als in een zaak partijen twisten of er tussen hen een overeenkomst bestaat. Of een zaak waarbij een partij wil dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt. Verder gaat de civiele rechter over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie.

De kantonrechter behandelt ook lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).

 

Gemachtigde bij civiel recht

Bij een rechtszaak voor de civiele rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht. Bij een rechtszaak voor de kantonrechter is dit niet verplicht, maar het mag wel. Als u een advocaat heeft, dan heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders dan een advocaat, heeft u wel een machtiging nodig.

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over civiel recht  Nieuws over civiel recht

 

 

BIT-onderzoek afgerond; digitaal procederen civiel en bestuursrecht kan doorBIT-onderzoek afgerond; digitaal procederen civiel en bestuursrecht kan doorhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/BIT-onderzoek-afgerond-digitaal-procederen-civiel-en-bestuursrecht-kan-door.aspxDen Haag28-10-2020 23:00:00De plannen om digitaal procederen in het civiel en bestuursrecht mogelijk te maken kunnen in praktijk gebracht. <p class="MsoNormal">De plannen om digitaal procederen in het civiel en bestuursrecht mogelijk te maken kunnen in praktijk gebracht. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft in de periode januari tot mei 2020 onderzoek gedaan naar het project Digitale Toegankelijkheid (DT) van de Rechtspraak. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft naar aanleiding van dat onderzoek in zijn <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z19936&did=2020D42868">brief aan de Tweede Kamer</a> het vertrouwen uitgesproken dat de Rechtspraak met het opvolgen van de aanbevelingen, de in het advies benoemde risico´s afdoende beperkt. Hij geeft dan ook het reeds bij het prijsakkoord 2020 – 2022 gereserveerde geld voor het project vrij.</p>
'Laat het griffierecht nog beter aansluiten op de draagkracht van partijen''Laat het griffierecht nog beter aansluiten op de draagkracht van partijen'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Laat-het-griffierecht-nog-beter-aansluiten-op-de-draagkracht-van-partijen.aspxDen Haag27-10-2020 23:00:00Het griffierecht zou nog veel beter kunnen aansluiten op de draagkracht van de deelnemende partijen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het wetsvoorstel dat een verlaging van het griffierecht voor zaken onder de 5000 euro mogelijk maakt. <p>Het griffierecht, kosten die worden betaald om een rechtszaak te kunnen voeren, zou nog veel beter kunnen aansluiten op de draagkracht van de deelnemende partijen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z06833&dossier=35439">wetsvoorstel </a>dat een verlaging van het griffierecht voor zaken onder de 5000 euro mogelijk maakt. De Rechtspraak vindt het een positief signaal, maar dit gaat niet ver genoeg. Ook dan past de hoogte van de griffiekosten vaak nog steeds niet bij het financiële belang en -situatie van partijen in een zaak. De Rechtspraak <a title="Advies_Raad_voor_de_rechtspraak.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/PublishingImages/Advies_Raad_voor_de_rechtspraak.pdf">adviseerde eerder al <span class="rnl-file-properties">(pdf, 8,4 MB)</span></a>het griffierecht verder te verlagen.</p>
Rechters bereiden zich voor op faillissementsgolfRechters bereiden zich voor op faillissementsgolfhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechters-klaar-voor-faillissementsgolf.aspxUtrecht22-10-2020 22:00:00Er komt een golf van faillissementen aan door de coronacrisis. Insolventierechter Piet Neijt leidde 15 rechters op om die zaken op te vangen. ‘Wij zijn er klaar voor.' <p>Er komt een golf van faillissementen aan door de coronacrisis, horen we al maanden. Insolventierechter Piet Neijt leidde vijftien rechters op om die zaken op te vangen. ‘Wij zijn er klaar voor’, zegt hij. Maar wanneer het losbarst, weet niemand. </p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.