Guus K.

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Illustratieve afbeelding

Procedure

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch behandelt deze strafzaak. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op maandag 6 februari 2017 gestart.

 1. Uitspraak rechtbank Genomen stap
 2. Uitspraak gerechtshof Genomen stap
 3. Uitspraak Hoge Raad (zaak moet over) Actieve stap
 4. Inhoudelijke behandeling gerechtshof Te nemen stap
 5. Uitspraak gerechtshof

Inhoudelijke behandeling zaak Guus K. van start

Maandag 6 februari is het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch begonnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak Guus K. De (oud-)zakenman wordt verdacht van betrokkenheid bij illegale wapenleveranties aan het regime van Charles Taylor in Liberia tussen december 2000 en december 2002. Daarnaast wordt K. vervolgd voor zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven gepleegd door Liberiaanse strijdkrachten in Liberia en Guinee tussen juli 2001 en mei 2003.

 

Agenda

De planning (onder voorbehoud) van de inhoudelijke behandeling ziet er als volgt uit:

Maandag 6 februariBehandeling van de feiten en bespreken persoonlijke omstandigheden
Vrijdag 10 februari Requisitoir
Vrijdag 24 februariPleidooi
Vrijdag 10 maartRepliek
Vrijdag 17 maartDupliek
Op 17 maart neemt het hof een beslissing over de afronding van de inhoudelijke behandeling: laatste woord, sluiting van het onderzoek en de datum waarop het hof uitspraak zal doen.

 

 

Ontwikkelingen

Datum

Omschrijving

Uitspraken en nieuws

06-02-2017Inhoudelijke behandeling van de zaak. Het hof bespreekt de feiten en omstandigheden.
02-06-2016Laatste regiezitting van in totaal 15 regiezittingen. Deze voorbereiding was nodig voor het beoordelen en uitvoeren van talloze onderzoekwensen. De afgelopen jaren zijn tientallen (soms anonieme) getuigen gehoord, onder meer in Nederland, Liberia, de Verenigde Staten en Hong Kong. Verder hebben er schouwen plaatsgevonden in Liberia.
09-09-2011 Het hof wijst het verzoek van het OM om nog een getuige te horen toe. Omtrent de vertrouwenspersonen beslist het hof dat de raadsheer-commissaris een besluit dient te nemen op de vordering van het OM om deze aan te merken als bedreigde getuigen zoals bedoeld in artikel 226a Sv.
05-07-2011 Het hof maakt bekend dat één getuige in augustus 2011 middels videoconferentie zal worden gehoord.
12-04-2011 Het hof maakt de beslissingen op de aanvullende onderzoeksverzoeken bekend. Het hof beslist onder meer dat, in aanvulling op de reeds toegewezen getuigen, nog 5 getuigen dienen te worden gehoord.
01-03-2011 Het OM en de verdediging doen aanvullende onderzoeksverzoeken.
01-02-2011 Het hof maakt de beslissingen op de onderzoekswensen bekend. Het verzoek om de getuigen A03 en A04 te horen wordt toegewezen. Daarnaast beslist het hof dat 27 andere getuigen, waaronder vertrouwenspersonen, op naam dienen te worden gehoord. Het hof beslist verder dat er een rapport opgemaakt dient te worden door een door het OM en door de verdediging genoemde deskundige en dat er een schouw dient plaats te vinden in Liberia. Tot slot geeft het hof het OM opdracht om zo’n honderd vragen van de verdediging te beantwoorden.
21-12-2010 Het gerechtshof houdt een regiezitting in de strafzaak tegen Guus K.
20-04-2010De Hoge Raad heeft het cassatieberoep gegrond geoordeeld en vernietigd de uitspraak van het gerechtshof ’s-Gravenhage.

 

 

      

Procesdeelnemers

 
 

Gerechtshof

De volgende raadsheren behandelen deze zaak:

 • mr. H. Harmsen (voorzitter)
 • mr. A.M.G. Smit
 • mr. K. van der Meijde

Openbaar Ministerie

De volgende advocaten-generaal behandelen deze zaak:

 • mr C.E. Pronk- Jordan
 • mr. L. Plas

 

Verdediging

 • mr. I.N. Weski is advocaat van de verdachte

 

 

Zitting bijwonen

Voorgevel van de rechtbank Midden-Nedeland in Utrecht  Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Zittingen in een strafzaak zijn meestal openbaar. U kunt als belangstellende een zitting bezoeken. De rechtszaak vindt plaats bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Er is beperkte ruimte in de zittingszaal, daarom laat de rechtbank publiek toe op volgorde van binnenkomst. Als de zaal vol is, wordt de toegang geweigerd. Om de rechtbank binnen te gaan is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

 

Persvoorlichting gerechtshof 's-Hertogenbosch

 
 

 

Perscontact

Communicatie en (pers)voorlichting gerechtshof 's-Hertogenbosch

Telefoon: (088) 36 11 836
E-mail: voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl

 

Landelijke Persrichtlijn 2013

De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.

Aanvraagformulier persfaciliteiten

Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.

 

 

 

 

Laatste nieuws over Guus K.  Laatste nieuws over Guus K.

 

 

Inhoudelijke behandeling zaak Guus K. van start1-2-2017 23:00:00<p>Maandag 6 februari om 9.30 uur gaat het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch beginnen met de inhoudelijke behandeling van <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/Guus-K/Paginas/default.aspx">de zaak Guus K.</a> De (oud-)zakenman wordt verdacht van betrokkenheid bij illegale wapenleveranties aan het regime van Charles Taylor in Liberia tussen december 2000 en december 2002. Daarnaast wordt K. vervolgd voor zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven gepleegd door Liberiaanse strijdkrachten in Liberia en Guinee tussen juli 2001 en mei 2003. Guus K. heeft het hof laten weten dat hij - op advies van zijn artsen - niet bij de behandeling van zijn zaak aanwezig kan zijn.</p>
Hoge Raad vernietigt uitspraak hof 's-Gravenhage inzake Guus K.19-4-2010 22:00:00Het gerechtshof heeft zijn afwijzing van het verzoek van het OM onvoldoende gemotiveerd.<p>Kern van de uitspraak is dat het hof zijn afwijzing van het verzoek van het OM, om de zaak te verwijzen naar de rechter-commissaris voor het anoniem horen van twee getuigen, onvoldoende heeft gemotiveerd.</p>
Guus K. veroordeeld voor wapenleveranties aan Charles Taylor en vrijgesproken van oorlogsmisdrijven8-6-2006 22:00:00De rechtbank 's-Gravenhage heeft op 7 juni 2006 de Nederlandse zakenman Guus K. veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar.<p>De rechtbank 's-Gravenhage heeft op 7 juni 2006 de Nederlandse zakenman Guus K. veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar omdat hij in 2001, 2002 en 2003 in strijd met wapenembargo's wapens heeft geleverd aan de toenmalige president van Liberia, Charles Taylor.</p>