Extra dwangsom

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als:

  • u al langer dan de wettelijke termijn wacht op de beslissing van een bestuursorgaan
  • u het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke heeft gesteld
  • u na 2 weken nog geen reactie heeft ontvangen

De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Extra dwangsom

De rechter kan een extra dwangsom vaststellen voor elke dag dat de overheidsinstantie de uitspraak niet naleeft.

Beleid van de rechtbanken indien beroep is ingesteld op grond van de art. 8:1 en 8:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht:

Indien een rechtbank met toepassing van artikel 8:55d, tweede lid, van de Awb aan de uitspraak van de rechtbank een dwangsom verbindt wegens het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan, hanteert hij als beleid de volgende regels:

  • In de regel wordt de dwangsom bepaald op € 100,-- per dag, met een maximum van € 15.000,-- 
  • Indien sprake is van een zó gering belang dat de hoogte van de dwangsom van € 100,-- per dag buiten proportie is, wordt de dwangsom bepaald op € 50,-- per dag, met een maximum van € 7.500,--
  • Indien een sterke prikkel nodig is (hetzij vanwege gebleken weigerachtigheid van het bestuursorgaan, hetzij vanwege het grote belang), wordt de dwangsom bepaald op € 250,-- per dag, met een maximum van € 37.500,--.

Aangezien het hier gaat om beleid, laat het bovenstaande onverlet dat in concrete gevallen aanleiding kan bestaan van dit beleid af te wijken, bijvoorbeeld bij een zeer groot belang.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Vraag en antwoord

Het bestuursorgaan reageert niet op tijd, kan ik naar de rechter?

Ja, als u langer dan de wettelijke termijn wacht, het bestuursorgaan hierop heeft aangesproken en na 2 weken geen reactie heeft ontvangen.

Wat kost een beroepsprocedure bij de rechter?

U betaalt griffierechten en eventueel de advocaatkosten.

Hoelang duurt het voordat er een uitspraak is?

Vaak handelt de rechter de zaak op basis van de stukken af. Is een zitting nodig, dan wordt de zaak versneld behandeld.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum