Apostille

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken?

In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Is het land waarin u het document wilt gebruiken aangesloten bij het Apostilleverdrag? Dan kunt u het document bij de rechtbank laten voorzien van een apostille met een apostillestempel.

Apostille bij de rechtbank 

Rechtbanken verzorgen de apostille van documenten als hierop een handtekening staat van:

  • (Kandidaat- en toegevoegd) notarissen
  • Medewerkers van de Kamer van Koophandel
  • Ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente
  • Beëdigd vertalers die staan ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers (bureauwbtv.nl)
  • Beëdigde ambtenaren van de rechtbank (alleen bij de eigen rechtbank)
  • Ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid (J&V), Buitenlandse Zaken (BuZa), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken (EZ), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, onderdeel van EZ), en Defensie.
  • Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
  • Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Soms moet u het document eerst laten legaliseren door een andere instantie voordat u een apostille bij de rechtbank kunt krijgen. Dit geldt voor diploma’s (duo.nl), medicijn verklaringen (hetcak.nl) en documenten afgegeven door de Belastingdienst (Rijksoverheid.nl).

Voorwaarden apostille

De rechtbanken kunnen het document alleen voorzien van een apostille als er een originele handtekening op het document staat én deze handtekening is gedeponeerd bij een van de rechtbanken en is opgenomen in de landelijke handtekeningen-database. Handtekeningen van medewerkers van de rechtbanken staan alleen in de lokale database en kunnen niet bij andere rechtbanken worden afgegeven.

Uitzondering originele handtekening

Bij overheidsinstanties is een digitale handtekening op origineel briefpapier voldoende voor een apostille.

Apostille aanvragen bij de rechtbank

Alle rechtbanken in Nederland kunnen een document voorzien van een apostille, maar niet op alle locaties van deze rechtbanken. Het maakt niet uit waar het document is afgegeven. U kunt de apostille zelf aanvragen, maar dit ook door iemand anders laten doen. Hiervoor is geen machtiging nodig.

Handtekeningen van medewerkers van de rechtbanken kunnen niet bij andere rechtbanken worden afgegeven.

Kosten apostille

Voor het aanvragen van een apostille betaalt u griffierecht. Dit is € 20. U ontvangt de apostille nadat de nota is voldaan.

Geldigheidsduur apostille

De buitenlandse instantie waarvoor u het document met de apostille nodig heeft, bepaalt de geldigheidsduur van de apostille. Neemt u daarom voor deze informatie contact op met de betreffende instantie.

 

Niet aangesloten bij het Apostilleverdrag?

Is het land waar u het document wilt gebruiken niet aangesloten bij het Apostilleverdrag (overheid.nl)? Dan moet u het document laten legaliseren. De procedure is afhankelijk van het document.

 

Overheidsdocumenten

Overheidsdocumenten moet u laten legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (rijksoverheid.nl) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Diploma's

Diploma’s moeten worden gelegaliseerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (duo.nl).

Overige documenten

Overige documenten moet u laten legaliseren bij een rechtbank.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum