Laden...

Apostille en legalisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Apostille en legalisatie

Bij apostille zet een medewerker van een rechtbank een sticker of stempel op een document. Hiermee maakt hij bijvoorbeeld een uittreksel uit het geboorteregister geldig in het buitenland. Een apostille is niet meer verplicht voor landen binnen de EU. Wilt u een document gebruiken in een land dat niet bij het Apostilleverdrag is aangesloten? Laat het dan legaliseren. Dan moet u ook naar het Consulair Dienstencentrum (CDC) en de ambassade. Behalve als het een overheidsdocument is. Dan hoeft u niet langs de rechtbank, maar kunt meteen naar het CDC.

Apostille voor veel documenten niet meer verplicht binnen de Europese Unie

Een apostille is vaak niet meer verplicht binnen de EU. Dit staat in de Verordening (EU) 2016/1191. Deze nieuwe regel geldt voor openbare documenten. Ook geldt hij voor officiële kopieën (eensluidend gewaarmerkte afschriften). Deze documenten gaan van de autoriteit in een land naar die in een ander land.

Als u toch een apostille wilt voor gebruik van documenten binnen de EU is dat nog steeds mogelijk. Want het Apostilleverdrag blijft geldig. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een document nodig heeft om te laten zien aan een ambtenaar in een klein dorpje ergens binnen de EU. En u bent bang dat hij nog niet gehoord heeft van de nieuwe regel. Dan kunt u nog steeds voor vertrek om een apostille vragen, maar het is dus niet meer verplicht. Buiten de EU blijft een apostille of legalisatie wél verplicht.

Om welke documenten gaat het en voor welke documenten is er een modelformulier? Kijk op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorbeeld van een getekende apostille met een stempel van de rechtbank Voorbeeld van een getekende apostille met een stempel van de rechtbank

 

Waar moet u zijn voor apostille of legalisatie

Bij welke rechtbank?

Alle rechtbanken in Nederland hebben locaties waar ze documenten voorzien van een apostille en legalisatie. U kunt zelf kiezen naar welke rechtbank u gaat, het maakt niet uit waar het document is afgegeven. Behalve als het om een document gaat met een handtekening van een medewerker van de rechtbank. Dan moet u naar die specifieke rechtbank.

De manier waarop u een apostille of legalisatie aanvraagt, verschilt per rechtbank.

Wie kan apostille en legalisatie aanvragen?

Een apostille of legalisatie is een sticker of stempel op het document, die aantoont dat de handtekening echt is.

U kunt de apostille en legalisatie zelf aanvragen, maar dit ook door iemand anders laten doen. Hiervoor is geen machtiging nodig.

Voorwaarden apostille en legalisatie

Rechtbanken kunnen het document alleen voorzien van een apostille of legalisatie als er een originele handtekening op het document staat én deze handtekening is gedeponeerd in de landelijke handtekeningendatabase. Handtekeningen van medewerkers van de rechtbanken staan alleen in de lokale database.

Soms vraagt een land om een extra legalisatie. Informeer daarom altijd bij het consulaat of de ambassade van het betreffende land.

Uitzondering originele handtekening

Bij overheidsinstanties is een digitale handtekening op origineel briefpapier voldoende voor een apostille of legalisatie.

Kosten apostille

Voor het aanvragen van een apostille of legalisatie betaalt u griffierecht. De betaalmogelijkheden verschillen per rechtbank. U ontvangt de apostille of legalisatie nadat u het griffierecht heeft betaald. Meer over de kosten

Apostille aanvragen

Als het land het Apostilleverdrag heeft ondertekend, kunt u het document bij de rechtbank laten voorzien van een apostille. Dit is een versnelde procedure, er is geen verdere legalisatie nodig. Het document is te gebruiken in alle landen die zijn aangesloten (Overheid.nl) bij het Apostilleverdrag.

Soms moet u het document eerst laten legaliseren door een andere instantie voordat u een apostille bij de rechtbank kunt krijgen. Dit geldt voor diploma’s (duo.nl), medicijn verklaringen (hetcak.nl) en documenten afgegeven door de Belastingdienst (Rijksoverheid.nl).

Apostille bij de rechtbank 

Rechtbanken verzorgen de apostille van documenten als hierop een handtekening staat van:

  • (Kandidaat- en toegevoegd) notarissen
  • Medewerkers van de Kamer van Koophandel
  • Ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente
  • Beëdigd vertalers die staan ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers (bureauwbtv.nl)
  • Beëdigde ambtenaren van de rechtbank (alleen bij de eigen rechtbank)
  • Ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid (J&V), Buitenlandse Zaken (BuZa), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken (EZ), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, onderdeel van EZ), en Defensie.
  • Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
  • Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Geldigheidsduur apostille

De buitenlandse instantie waarvoor u het document met de apostille nodig heeft, bepaalt de geldigheidsduur van de apostille. Neemt u daarom voor deze informatie contact op met de betreffende instantie.

Legalisatie bij de rechtbank

Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? Als het land waarin u het document wilt gebruiken niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag (overheid.nl), moet u het document laten legaliseren. De procedure hiervoor is afhankelijk van het soort document.

Rechtbanken verzorgen de legalisatie van documenten met een handtekening van:

Overheidsdocumenten

Overheidsdocumenten moet u laten legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (rijksoverheid.nl) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Diploma's

Diploma’s moeten worden gelegaliseerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (duo.nl).

Overige documenten

Overige documenten moet u laten legaliseren bij een rechtbank.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum