Apostille en legalisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Apostille en legalisatie

Wilt u een document in het buitenland gebruiken?

In veel gevallen moet u ervoor zorgen dat het document (bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister) in het buitenland herkend wordt als officieel document. Is het land waarin u het document wilt gebruiken aangesloten bij het Apostilleverdrag? Door het document te laten voorzien van een apostille maakt u het geldig voor het buitenland. Is het land niet aangesloten bij het Apostilleverdrag? Dan moet u het document laten legaliseren.

Waar moet u zijn voor apostille of legalisatie

Bij welke rechtbank?

Alle rechtbanken in Nederland hebben locaties waar ze documenten voorzien van een apostille. U kunt zelf kiezen naar welke rechtbank u gaat, het maakt niet uit waar het document is afgegeven. Behalve als het om een document gaat met een handtekening van een medewerker van de rechtbank. Dan moet u naar die specifieke rechtbank.

De manier waarop u een apostille of legalisatie aanvraagt, verschilt per rechtbank.

Wie kan apostille aanvragen?

U kunt de apostille zelf aanvragen, maar dit ook door iemand anders laten doen. Hiervoor is geen machtiging nodig.

 

Apostille aanvragen

Als het land het Apostilleverdrag heeft ondertekend, kunt u het document bij de rechtbank laten voorzien van een apostille. Dit is een versnelde procedure, er is geen verdere legalisatie nodig. Het document is te gebruiken in alle landen die zijn aangesloten (Overheid.nl) bij het Apostilleverdrag.

 

Diploma's onderwijsinstellingen

Voor diploma’s van onderwijsinstellingen geldt dat ze eerst moeten worden gelegaliseerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo.nl). Pas na legalisatie kan een rechtbank een apostille afgeven.

Documenten Belastingdienst

Voor documenten van de Belastingdienst geldt dat ze eerst moeten worden gelegaliseerd door het directoraat-generaal Belastingdienst (Rijksoverheid.nl) van het ministerie van Financiën. Pas na legalisatie kan een rechtbank een apostille afgeven.

Documenten Medicijnen verklaringen

Voor medicijnen verklaringen geldt dat ze eerst moeten worden gelegaliseerd door het CAK (hetcak.nl). Pas na legalisatie kan een rechtbank een apostille afgeven.

 

 

Legalisatie aanvragen 

Is het land waar u het document wilt gebruiken niet aangesloten bij het Apostilleverdrag (overheid.nl)? Dan moet u het document laten legaliseren. De procedure is afhankelijk van het document.

 

Overheidsdocumenten

Overheidsdocumenten of documenten gelegaliseerd door een overheidsinstelling moet u laten legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (rijksoverheid.nl) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Diploma's

Diploma’s moeten worden gelegaliseerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (duo.nl).

Overige documenten

Overige documenten moet u laten legaliseren bij een rechtbank.

 

 

 

           

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum