Laden...

Tolk en vertaler in een rechtszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > U heeft een rol in een rechtszaak > Tolk en vertaler in een rechtszaak

Bent u gevraagd om te tolken in een rechtszaak of processtukken te vertalen? Het Openbaar Ministerie, de rechtbank en andere gerechten maken alleen gebruik van tolken en vertalers uit het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers. Dat is wettelijk voorgeschreven.

Inschrijven landelijk register

Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers (bureauwbtv.nl) dat wordt beheerd door het Bureau beëdigde tolken en vertalers.

Het Bureau beëdigde tolken en vertalers beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie om:

  • u in te schrijven in het register
  • u te plaatsen op de uitwijklijst
  • uw verzoek af te wijzen

Uitwijklijst

De Uitwijklijst is een lijst met tolken en vertalers in talen waarvoor geen opleidingen of toetsmogelijkheden zijn. Deze tolken en vertalers voldoen aan dezelfde voorwaarden als beëdigde tolken en vertalers, alleen hebben zij een bepaald taalbeheersingsniveau niet met toetsen hoeven aantonen. Zij hebben net als de registertolken en -vertalers wel een verzwaarde screening doorlopen voor een Verklaring omtrent het gedrag.

Verzoek tot beëdiging indienen

Heeft u zich ingeschreven? U dient vervolgens een verzoek tot beëdiging in bij de rechtbank bij u in de buurt. Dat kan persoonlijk of per post. U stuurt op:

  • uw verzoekschrift (begeleidend schrijven)
  • bewijs van inschrijving
  • kopie identiteitsbewijs

Legaliseren handtekening

Bent u vertaler? U dient ook uw handtekening in bij de rechtbank waar u uw verzoek tot beëdiging heeft gedaan. De rechtbank legaliseert uw handtekening voor op de gewaarmerkte vertalingen die u maakt.

Bent u 2 maanden na uw inschrijving nog niet beëdigd, dan kan u in het register worden doorgehaald.

 

 

Bezwaar tegen afwijzing of doorhaling

Bent u afgewezen voor inschrijving in het register of wordt u doorgehaald in het register en bent u het daar niet mee eens? U kunt een bezwaarschriftprocedure starten. Het bezwaar dient u in bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers, dat namens de minister van Veiligheid en Justitie het besluit heeft genomen. Gebruik daarvoor het bezwaarformulier (bureauwbtv.nl) (pdf, 0 B) van het Bureau beëdigde tolken en vertalers.

 

Beëdiging

U wordt beëdigd door de rechtbank waar u uw verzoek heeft ingediend. U ontvangt schriftelijk bericht van uw beëdiging. Tolken en vertalers die niet in Nederland wonen, worden door de rechtbank Den Haag beëdigd. Voor de beëdiging hoeft u geen griffierecht te betalen.

Akte van beëdiging

Bent u beëdigd, dan krijgt u van de rechtbank een akte van beëdiging. Een kopie van deze akte moet u binnen 2 maanden na inschrijving opsturen naar het landelijke register aan Bureau beëdigde tolken en vertalers. Na beëdiging en inschrijving hoeft u (in strafzaken) niet meer per zaak opnieuw beëdigd te worden. Staat u op de Uitwijklijst, dan is beëdiging per zaak wel noodzakelijk.

 

Verplichting beëdigd tolk of vertaler

Door de beëdiging verplicht de tolk of de vertaler zich:

  • nauwgezet en onpartijdig te zijn
  • te gedragen zoals van een goede tolk of vertaler verwacht mag worden
  • vertrouwelijke informatie geheim te houden

 

Gedragscode voor alle tolken en vertalers

Hoe een tolk of vertaler zich dient te gedragen is vastgelegd in een gedragscode. Deze gedragscode is ook van belang voor tolken en vertalers die niet in het register zijn ingeschreven, maar wel als gerechtstolk of -vertaler functioneren.

Voorbeeld gedragscode

Een tolk of vertaler die een opdracht niet naar behoren zal kunnen vervullen, bijvoorbeeld wegens gebrek aan kennis of ervaring, hoort dat tijdig aan de opdrachtgever te laten weten.

 


Rechtszitting

Voorbereiding

Als tolk ontvangt u een oproep voor een rechtszitting en informatie over de zaak. Hoeveel informatie u ter voorbereiding krijgt, is wisselend per zaak en per regio. Voor strafzittingen krijgt u vaak de dagvaarding opgestuurd, soms alleen het wetsartikel dat is overtreden.

Tijdens de zitting

De tolk zit naast of vlakbij degene voor wie hij tolkt. De tolk vertaalt simultaan; terwijl er gesproken wordt. Het is de bedoeling dat de sprekers na elke paar zinnen wachten op de vertolking. De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt tijdens de rechtszitting. Hoe een rechtszitting verloopt, verschilt per rechtsgebied en per procedure.

 

Klachten over een tolk of vertaler

Heeft iemand een klacht over hoe een tolk of vertaler zich heeft gedragen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank (of een ander gerecht) kunnen ook zelf een klacht indienen over een beëdigd tolk of vertaler.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.