Contact rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Algemeen

>Alles uitklappen
 • Locatie Rotterdam

  • Zittingszalencomplex (ingang A): Wilhelminaplein 125, 3072 AK Rotterdam
  • Kantorengebouw en kleine zittingszalen (ingang B): Wilhelminaplein 100, 3072 AK Rotterdam
  • Extra beveiligde zittingszaal (ingang C): Posthumalaan 74, Rotterdam
  • Postadres: Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam
  • Goederenafgifte: Posthumalaan 54, 3072 AG Rotterdam


  Locatie Dordrecht

  • Steegoversloot 36, 3311 PP Dordrecht
  • Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


  Zie ook de routebeschrijvingen.


 • Klik hier om te zien voor welke onderwerpen u terecht kunt bij het Rechtbank Contactcentrum (RCC).

  Het is niet mogelijk om processtukken en zaaksgebonden gegevens te sturen naar het algemene e-mailadres. Deze stukken en gegevens kunt u faxen of mailen naar de betreffende afdeling, per post opsturen of langsbrengen bij het RCC van de rechtbank op beide locaties (zie de rechterkolom op deze pagina voor de contactgegevens)

 • De unit communicatie behandelt vragen over publieks- en persvoorlichting.


  Persvoorlichting:

  Voor persvragen over zaken die buiten kantooruren spelen, bij voorbeeld in het geval van een spoed kortgeding, kunt u de unit communicatie bereiken op een van de onderstaande nummers:

  P. (Pelle) Biesmeijer, 06 - 11 09 81 11
  E. (Lily) Derksen, 06 - 48 13 52 43


  Persrechters (bereikbaar via de unit communicatie):


  Rotterdam
  • mr. dr. J.L.M. Boek
  • mw. mr. C.H. van Breevoort – de Bruin
  • mw. mr. A. Boer
  • mr. V.M. de Winkel

  Dordrecht
  • mr. G.A.F.M. Wouters


  Publieksvoorlichting:

  • M. (Michèle) Boonstra - communicatieadviseur

   

  Unithoofd communicatie:

  • drs. J.A.M. (Judy) Roosen - unithoofd communicatie 06 48 13 70 40
 • ​​E-mailadressen

 • Klachten kunnen per post worden ingediend bij de president van de rechtbank Rotterdam of digitaal.

  Meer over klacht indienen

 • Het adres voor facturen bestemd voor de rechtbank Rotterdam vindt u op de pagina Facturen bestemd voor de Rechtspraak​.

 Rechtsgebieden - telefoon, fax en e-mail

>Alles uitklappen
 • ​De griffie van bestuursrecht is in Rotterdam gevestigd. Alle zaken worden hier ook aangebracht. Behandeling van zaken kan op beide locaties plaatsvinden.

  • Telefoon: 088 - 361 1932
  • Fax: 088 - 361 0568


  Bewaringzaken

  • Fax: 088 - 361 0567 


  Bestuursrecht overig

  • Telefoon: 088 - 361 1933
  • Fax: 088 - 361 0566
 • Secretariaat: Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Locatie Rotterdam

  Rolzitting
  • Telefoon: 088 - 361 1915 
  • Fax : 088 - 361 0554

  Zittingsplanning
  • Telefoon: 088 - 361 1917
  • Fax: 088 - 361 0555

  Bureau voorzieningenrechter (ook voor Dordrecht)
  • Telefoon: 088 - 361 1916
  • Fax: 088 - 361 0549

  Voor spoedverzoeken (alleen door advocaten) buiten kantooruren
  • Telefoon: 06-22 39 39 09

  Handelsrekesten
  • Telefoon: 088 - 361 1918
  • Fax: 088 - 361 0562

  Beëdigingen
  • Telefoon: 088 - 361 1916
  • Fax: 088 - 361 0549

  Insolventie (schuldsanering/faillissementen)
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0561

  Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen
  • Telefoon: 070 - 381 3571 of 070 - 381 1050
  • Fax: 070 - 381 1799


  Locatie Dordrecht

  Handel/rekesten
  • Telefoon: 088 - 361 1952
  • Fax 088 - 361 0562

  Insolventie (schuldsanering/faillissementen)
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0561
 • Locatie Rotterdam

  Administratie kanton civiel team 1*
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0557

  Administratie kanton civiel team 2*
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0559

  Administratie kanton civiel team 3 *
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0560

  * Indeling op basis van eerste letter (achter)naam gedaagde:
  Team 1 - letters A t/m G (dinsdag) en
                letters P t/m Z (donderdag)
  Team 2 - letters H t/m O (woensdag)


  Administratie kanton kort geding / verzoekschriften (o.a. arbeidszaken en huurzaken)
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0553

  Administratie kanton bewind
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0552

  Administratie kanton erfrecht / boedelregister
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0553

  Administratie kanton Mulder
  • Telefoon Mulder: 088 - 361 1914
  • Fax: 088 - 361 0551


  Locatie Dordrecht

  Kanton
  • Fax: 088 - 361 0564

  Rolzitting
  • Telefoon: 088 - 362 6000

  Onderbewindstelling, mentorschap, curatele en erfrecht / boedelregister
  • Telefoon: 088 - 362 6000

  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en arbeidsontbindingen
  • Telefoon: 088 - 362 6000
 • ​​Op werkdagen van 9.00-17.00 uur is het mediationbureau geopend om uw vragen te beantwoorden.

  Locatie Rotterdam


  Locatie Dordrecht

 • ​Locatie Rotterdam

  Echtscheiding/bijzondere rekesten/wet tijdelijk huisverbod
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0556

  Gezag en omgang/kinderalimentatie/voorlopige voorziening/adoptie/voogdijzaken/gezagsregister
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0556

  BOPZ
  • Telefoon: 088 - 361 1924
  • Fax: 088 - 361 0556

  Jeugdstraf- en leerplichtzaken
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0558

  Jeugd (ondertoezichtstelling/ontheffing/ontzetting)
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0558


  Locatie Dordrecht

  Familie
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0563


  BOPZ

  • Telefoon: 088 - 361 1945
  • Fax: 088 - 361 0563
 • ​Locatie Rotterdam

  Algemeen griffie strafrecht

  Bijzondere raadkamer

  Enkelvoudige zaken

  Jeugdstraf- en leerplichtzaken
  • Telefoon: 088 - 362 6000
  • Fax: 088 - 361 0558

  Meervoudige zaken

  Raadkamer gevangenhouding

  Kabinet Rechter-commissaris (RC):
  Voorgeleidingen
  • Telefoon: 088 – 362 5296

  Frontoffice Kabinet Rechter-commissaris (RC)


  Locatie Dordrecht

  Algemeen griffie strafrecht:

  Kabinet RC

   

 :

 Rechtsgebieden – postadressen en behandellocaties

>Alles uitklappen
 • ​Type zaak:

  • Wabo-milieuzaken
  • Overige bestuursrechtelijke zaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam


   Type zaak:

  • Vreemdelingenzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50957, 3007 BV Rotterdam


   Type zaak:

  • Lokale belastingen


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50957, 3007 BV Rotterdam


   Type zaak:

  • Sociale zekerheid
  • Studiefinanciering
  • Ambtenarenrecht
  • Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
  • Wet werk en bijstand
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Lokale belastingen


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam


 • Secretariaat: Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Type zaak:

  • Aanbestedingszaken
  • Alle overige civiele zaken > € 25.000,-
  • Erfrecht
  • Medische beroepsaansprakelijkheid
  • Verzekeringszaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


  Type zaak:

  • Faillissementen en surseances natuurlijke personen
  • Faillissementen en surseances rechtspersonen
  • Schuldsaneringen

   

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Type zaak:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Grondzaken
  • Intellectuele eigendom
  • Mededingingszaken
  • Vervoerszaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Bureau Voorzieningenrechter

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Bureau Voorzieningenrechter, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam

 • ​Type zaak:

  • Agentuurzaken
  • Arbeidszaken
  • Bewind, Curatele en mentorschap
  • Civiele zaken tot € 25.000,-
  • Consumentenzaken
  • Huurzaken
  • Mulderzaken
  • Nalatenschap


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 50955, 3007 BS Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


   Type zaak:

  •  Pachtzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 50955, 3007 BS Rotterdam

 • ​Type zaak:

  • Adoptie
  • Burgerlijke Stand
  • Erkenning/ontkenning vaderschap
  • Gezag, omgang, woonplaats
  • Huisverbod
  • Huwelijk/partnerschap
  • Levensonderhoud
  • Overige familiezaken
  • Scheiding c.a.
  • Verdeling/verrekening
  • Verhaal bijstand
  • Voogdij overig


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht
   

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50952, 3007 BN Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, o.v.v.  soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Type zaak:

  • Jeugdstraf- en leerplichtzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Jeugdteam, o.v.v. soort zaak, postbus 50545, 3007 JA Rotterdam


   Type zaak:

  • LP-zaken
  • MK zaken gedetineerd
  • Ontnemingen
  • Overtredingen
  • PR zaken gedetineerd
  • PR zaken niet gedetineerd
  • Raadkamerrekesten
  • RC en raadkamer gevangenhouding
  • Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50953, 3007 BP Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


  Type zaak:

  • Megazaken
  • TBS verlengingen


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50953, 3007 BP Rotterdam

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Rotterdam en Dordrecht.

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.