Laden...

Griffierecht bij kantonzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht bij kantonzaken

Tarieven 2024

Dagvaardingszaken of verzoekschriften
Griffierecht niet-natuurlijke personen 1Griffierecht natuurlijke personen 2 Griffierecht onvermogenden

Zaken met een vordering of een verzoek van

 • onbepaalde waarde 3 of
 • een waarde van niet meer dan € 500
€ 130
€ 87
€ 87
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500€ 328
€ 218
€ 87
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500€ 372
€ 248
€ 87
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000€ 496
€ 248
€ 87
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500€ 524
€ 248
€ 87
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500€ 1.409
€ 706
€ 87
Aktes€ 155
€ 155
€ 155
Verzetschrift Wet Mulder€ 130
€ 87
€ 87

1 Bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of een rechtspersoon.
2 Bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak.
3 Van onbepaalde waarde is sprake als het verzoek of de vordering niet in geld uit te drukken is. Bijvoorbeeld een verzoek waarin u de rechter vraagt iemand onder bewind te stellen. Of een vordering waarin u eist dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt.

Factoren griffierechten

De griffie berekent de definitieve griffierechten aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding of het verzoekschrift. Daarbij spelen allerlei factoren een rol.

 

 

Laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor het tarief voor onvermogenden. Stuur hiervoor een van de volgende documenten met de dagvaarding of het verzoekschrift mee.

Toevoeging

Als u een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat heeft, regelt de advocaat dit voor u.

Inkomensverklaring

Deze ontvangt u van de Raad voor Rechtsbijstand nadat u daar schriftelijk een aanvraag inkomensverklaring heeft ingediend.

Afschrift aanvraag

Heeft u de toevoeging of inkomensverklaring nog niet ontvangen? Dan stuurt u een afschrift van de aanvraag van een van beide documenten mee.

Verlaging griffierecht tijdens procedure

Komt u er na het starten van de procedure achter dat u mogelijk in aanmerking komt voor het griffierecht voor onvermogenden? Meld dit zo snel mogelijk (in ieder geval voordat de einduitspraak wordt gedaan) schriftelijk bij de griffie. Vermeld in de brief:

 • uw naam en adres
 • kenmerk van de zaak
 • waarom u de stukken niet eerder heeft gestuurd

Dateer en onderteken de brief. Stuur dit samen met de toevoeging, inkomensverklaring of het afschrift van de aanvraag naar de griffie van de betreffende rechtbank. In uitzonderingsgevallen wordt het griffierecht alsnog verlaagd.

Verlaging griffierecht in kort geding procedures

Als u op basis van een toevoeging wilt procederen, houd u dan rekening met het volgende:

 • Geef tijdens de mondelinge behandeling van uw zaak een toevoeging of toevoegingsaanvraag aan de griffier. Doet u dit niet, dan wordt het volledige griffierecht in rekening gebracht.
 • Is het niet gelukt om op de mondelinge behandeling een toevoeging of toevoegingsaanvraag aan de griffier te geven? Als dit niet aan u te verwijten is en u binnen vier weken na de uitspraak alsnog een toevoeging naar de griffier stuurt, dan kan de griffier het griffierecht alsnog verlagen.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Wanneer de termijn van 4 weken ingaat, verschilt:

 • Bij dagvaardingszaken gaat de termijn de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding. 
 • Bij verzoekschriften geldt de termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 

 

Kosten tegenpartij terugbetalen

De rechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij (deels) terug te betalen. Dit heet kostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de griffierechten en een gedeelte van de advocaatkosten.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact