Laden...

Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Tarieven, kosten, vergoedingen > Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK)

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend. Deze staffel voor buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op zowel de rechtsgebieden kanton als civiel.

 

 

BIK op en na 1 juli 2012

Volgens de Wet tot Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Stb. 2012, 140) en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, 141 (pdf, 0 B)) worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het doel van de wet is om vooral consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

 

Percentage van verschuldigd bedrag

De vergoeding voor incassokosten in civiele vonnissen wordt sinds 1 juli 2012 berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage:

 • Het minimumbedrag BIK is
  € 40
 • Het maximumbedrag BIK is
  € 6.775

Procedures

De normering is van toepassing op procedures waarin de schuldenaar op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

 • verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of
 • verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
 • verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding i.d.z.v. artikel 6:87 BW.

Toepasbaarheid

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

 

 

Staffel

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentageMaximum
€ 2.50015% over de hoofdsom€ 375 (min. € 40)
€ 5.000€ 375 + 10% over (hoofdsom - € 2.500)€ 625
€ 10.000€ 625 + 5% over (hoofdsom - € 5.000)€ 875
€ 200.000€ 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)€ 2.775
Boven de € 200.000€ 2.775 + 0,5% over (hoofdsom - € 200.000)€ 6.775

 

Informatie van voor 1 juli 2012 vindt u in het online archief rechtspraak.nl.
Dit doet u het beste op een computer, laptop of tablet.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact