Laden...

Belanghebbende in het bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksU heeft een rol in een rechtszaak > Belanghebbende > Belanghebbende in het bestuursrecht

Bent u het niet eens met een besluit van een overheidsinstantie, heeft u bezwaar gemaakt en is dit afgewezen? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. De rechter neemt uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft.

Individueel, collectief of algemeen belang

Particulieren

Bij particulieren gaat het vaak om een individueel belang. U wordt rechtstreeks door het besluit geraakt.

                       

Organisaties

Bij organisaties (rechtspersonen) gaat het om een collectief of algemeen belang. Organisaties hebben in hun statuten opgenomen welke belangen zij namens wie behartigen.

                       

Is er een belang?

De criteria voor belanghebbende zijn vastgelegd in de wet en rechterlijke uitspraken. Aan de hand hiervan bepaalt de rechter of u belanghebbende bent. Als u aan de voorwaarden voldoet, volgt de inhoudelijke behandeling van uw rechtszaak.

U kunt ook belanghebbende zijn als het besluit van de overheidsinstantie niet direct aan u is gericht, maar u er wel rechtstreeks door geraakt wordt. In dit geval bent u derde-belanghebbende.

Voorbeelden individueel belang

Voorbeeld: belanghebbende

UWV besluit dat u geen recht heeft op een WW-uitkering. Het gaat om u persoonlijk, dus u bent belanghebbende.

                           

Voorbeeld: derde-belanghebbende

Uw buren hebben een bouwvergunning gekregen voor een uitbouw. Hierdoor krijgt uw tuin minder zon. Aangezien uw belang rechtstreeks wordt geraakt bent u derde-belanghebbende.

                       

Voorbeeld: geen belanghebbende

U bent het niet eens met de komst van een winkelcentrum aan de andere kant van de stad. Aangezien het niet van invloed is op uw directe leefomgeving bent u geen belanghebbende.

                       

 

Voorbeelden collectief of algemeen belang

 

Voorbeeld: belanghebbende

Een stichting ter bescherming van Nederlandse monumentale watermolens komt op tegen de sloop van een bepaalde monumentale watermolen in Gelderland.

                       

Voorbeeld: geen belanghebbende

Een tennisvereniging in Zaandam komt op tegen de vergunning die aan de hockeyvereniging Zaandam is verleend voor een jaarlijks zomerevenement.

                       

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact