Laden...

Belanghebbende

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

U bent belanghebbende in een juridische procedure als u een rechtstreeks belang heeft bij een rechtszaak. Aan welke voorwaarden u moet voldoen en wat het betekent om belanghebbende te zijn, hangt af van het soort zaak.

Rechtszaak tegen de overheid starten

Rechtszaken tegen de overheid vallen onder het bestuursrecht. Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel belang, collectief of algemeen belang zijn.

Afschrift verzoekschrift ontvangen

Als u een oproepbericht en een afschrift van een verzoekschrift heeft ontvangen, bent u belanghebbende in een civiele zaak. In het verzoekschrift staat wie de rechtszaak is gestart en wat het verzoek inhoudt.

Wanneer u schade heeft geleden door een overtreding of strafbaar feit, heeft u wel een rechtstreeks belang bij de zaak, maar bent u geen belanghebbende. In dit geval bent u benadeelde, oftewel slachtoffer.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact