Laden...

Kindgesprek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Gaan ouders of verzorgers uit elkaar? Of loopt er een zaak over bijvoorbeeld ouderlijk gezag, omgang of ondertoezichtstelling? Minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) krijgen vanaf een bepaalde leeftijd een uitnodiging voor een gesprek met de rechter. Dit heet een kindgesprek. Een kort informeel gesprek waarbij het kind mag vertellen wat hij of zij van de situatie vindt. Ouders of verzorgers zijn zelf niet bij het gesprek aanwezig.

Informatie voor kinderen

Heb je als kind een uitnodiging gekregen voor een kindgesprek? Dan kun je vertrouwelijk met de rechter praten. Tijdens dat gesprek mag je vertellen hoe je denkt over de zaak waar jij bij betrokken bent, hoe het met je gaat en wat voor jou belangrijk is. De rechter wil dit graag weten, want dan kan hij daar rekening mee houden in zijn beslissing.

Beslissing van de rechter

Het kan zijn dat de rechter beslist wat jij wil, maar de rechter kan ook iets anders beslissen. Dat betekent niet dat de rechter niet naar jou heeft geluisterd, maar dat de rechter vindt dat iets anders voor jou beter is. Je mag dus niet zelf beslissen, maar jouw mening telt zeker mee.

Over het kindgesprek

Kinderrechter Susanne Tempel geeft uitleg over het kindgesprek.

Waarom een kindgesprek?

Bij het kindgesprek gaat het erom dat de rechter de kinderen betrekt bij de procedure. De scheiding, omgangsregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, beslissing over ouderlijk gezag of alimentatie heeft namelijk ook gevolgen voor hen.

Waar gaat het kind wonen, komt iemand in het gezin helpen met de opvoeding, hoe viert het kind zijn of haar verjaardag, bij wie is hij of zij in de zomer- of de kerstvakantie? Het kind krijgt de gelegenheid om te vertellen wat hij of zij ervan vindt.

Schriftelijke uitnodiging

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar krijgen van de rechtbank een brief met daarin een uitnodiging voor een kindgesprek. Bij zaken over alimentatie worden kinderen vanaf 16 jaar gevraagd. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen een uitnodiging voor een kindgesprek als de kinderrechter besluit hun verhaal te willen horen. 

De rechtbank stuurt met de uitnodiging ook een brochure mee met uitleg over het kindgesprek. Een kind is niet verplicht om naar het kindgesprek te komen. Het kind mag ook een brief of e-mail naar de rechter sturen om te vertellen wat hij of zij vindt.

Het gesprek

Het gesprek vindt plaats in het gerechtsgebouw en is meestal op de dag van de rechtszitting van de ouders of verzorgers, of kort daarvoor. Het gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. De ouders of verzorgers mogen daar niet bij zijn.

Het gesprek is informeel: de rechter heeft geen toga aan en het gesprek vindt meestal plaats in een gewoon overlegkamertje of samen aan een tafeltje in de zittingszaal. De bedoeling is dat het kind zich genoeg op zijn gemak voelt om zijn of haar verhaal te vertellen.

Geen details over gesprek bij zitting

Tijdens de rechtszitting geeft de rechter een korte samenvatting van wat er tussen de minderjarige en de rechter is besproken. De ouders of verzorgers komen dus op de zitting geen details te weten van het gesprek van hun kind met de rechter.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact